Oznanila 28. 4. 2024 – 5. 5. 2024 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA

Lepo vabljeni k oznanjenim svetim mašam. Skupaj s šolarji praznujemo prvomajske počitnice. V sredo začnemo s šmarnicami. V petek je prvi petek. Ves dan obiskujem bolne in ostarele po župniji. Zvečer ob 18h pa bomo obhajali sveto mašo z gasilkami in gasilci in molili za žive in za rajne stanovske kolegice in kolege in za žive prosili zdravja in blagoslova. Pridružite se nam v čimvečjem številu tudi pevci in pevke. V nedeljo začnemo devetdnevnico v čast Sv. Duhu za naše birmanke in birmance. Birmance prosim, da temeljito pregledajo vprašanja in odgovore, da ne boste pred škofom molčali. Kolikor toliko smo ušli pozebi, še zaupneje molimo, da bi je bili v bodoče obvarovani. Kolikor vam je mogoče, darujte pri prvonedeljskem darovanju.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k svetim mašam. Upam, da smo zaenkrat ušli pozebi, še zaupneje molimo, da bi je bili obvarovani in tudi drugih ujm. Dokumentacijo o mežnariji zbiramo. Pri pregledu računov, ki jih je gospod Krnc plačeval za usluge in material in prevoze je dokazljivo, da je vse sproti plačeval v navedenem znesku ni pa za to dobil nobenega potrdila. Ni pa znal z denarjem, to je pa tudi znano, ker je bil velika dobričina in se je pustil okrog prenašati in vsemu je še botrovalo občasno njegovo psihofizično stajne, ko ni bil opravilno sposoben. Mnogi so to njegovo stanje izkoriščali. Vse je šlo na tako imenovane lepe oči. Sedaj si pa nekateri predstavljajo, da imajo svoj delež v mežnariji. Najprej naj predložijo originalne račune in dokažejo, da jim gospod ni česa plačal, da še ne bodo kdaj klicani na zagovor.

Želim vam lepe praznične dneve.

Milan žpk