Oznanila 21. 1. 2024 – 28. 1. 2024 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Z blagoslovi sem zaključil, imam šs nekaj družin, tudi te bom obiskal. Vreme me je zadržalo. Danes bi vam rad posredoval nekaj številk, ki so se pokazale ob tem, ko sem urejal statistiko za Škofijo za lansko leto. Krstil sem 23 otrok, pri prvem obhajilu je bilo 19 otrok, birme ni bilo. Poročil sem 8 parov. Pokopal sem 21 župljanov in župljank. Povprečna udeležba pri sveti maši ob nedeljah se je gibala okoli 200 udeležencev; včasih več, včasih manj. Razdeljenih je bilo čez celo leto 14.600 sv. Obhajil. V župniji deluje mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom profesorja Simona Jagra. Deluje otroški pevski zbor pod vodstvom gospe Mihele Podjavoršek in mentorice gospe Tatjane Bačovnik. Pri mašah sodelujejo bralci božje besede, ministranti obeh spolov. Deluje ŽPS in klučarji, čistilke in krasilke cerkve. Gospa Milica in Marica vzorno skrbita za čistočo veroučnih učilnic, gospa Ivanka ima tedensko skrb za župnišče in gospe, ki urejajo okolico cerkve in župnišča. V cerkveno blagajno se je steklo 25.858 evrov. Potrošili smo za 63.261 evrov. Prodali smo zemljišče Občini Dobrna za 46.240 evrov. Naj navedem večje investicije: Obnova Orgel, župnijska streha, nabava kurilnega olja, tiskalnik za pisarno in računalnik, prispevek za poplave, dajatve škofiji, nabava harmonija, položnice in drobnne stvari. Vse to je zneslo to vsoto. Ob blagoslovih ste mi darovali 7100 evrov .Na NKBM se nahaja 27000 evrov. Letos bomo obnovili še Kaplanijo in obnovili sanitarije in bomo skrbeli, da nas ne bo zeblo. Iskrena hvala spoštovani farani za skrb, ki jo imate do mene in župnije.

Naj vas Bog blagoslovi.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. Naj vam posredujem nekaj podatkov iz cerkvene prakse, kakor so se pokazali v številkah: Lani je bilo krščenih osem otrok, pogrebi so bili štirje, poroka je bila ena. Povprečna udeležba pri nedeljski sveti maši se giblje od 30 do 40 udeležencev, Razdeljenih je bilo 2900 svetih obhajil. V cerkveno blagajno se je izteklo v letu 2023 6617 evrov. Od tega prihodka smo vložili na Delavsko Hranilnico 5400 evrov. Poravnal sem obveznosti do Škofije, gospa Ana pa ureja vse ostale račune po E pošti. Nekaj sto evrov je še za polog na banko. Poslujemo pozitivno, vsi pazimo na vsak evro, da ga pametno potrošimo, Sedaj se v župnišču urejata dve sobi kamor bomo lahko namestili knjige. Prizadevajo si gospod Avberšek Ivan, brat Jože, Podpečan Drago, Javornik Stanko pa verjetno še kdo. Rošer Vili ureja okolico pri parkirišču in
pokopališču. Za to delo ima posluh gospod župan g. Bojan Borovnik in Žiga. Mnogi se trudite in prizadevate za urejenost in lepoto kraja. Le tako naprej.