Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 18.4. DO 25.4.2021LETO »B«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

3.velikonočna nedelja

Ob 7h:   za žive in rajne in za Pušnik Pavlo, Ignaca in Leopoldino ZadravecOb 11h: za Marković Toma-Tomislava

Ob 19h: za Mešl Marijo in Ignaca

PONEDELJEK

LEON lX. papež

 Ob7h: na čast Sv. Krištofu za srečno vožnjo in božji blagoslov

Ob 19h: za Čerenak Boltežarja l.obl.

TOREK

 TEOTIM- TEO

Ob 19h:  za Kristan Edija, osmi dan

SREDA

ANZELM  škof

Ob 19h: za zdravje in božje varstvo in v dober namen

ČETRTEK

AGAPIT

Ob 7h: za Zagrušovcem Veroniko in Janeza in za rajne Golobove in Šventove

 Ob 19h: za Lešnik Ljubota, mamo Zvezdico in za rajne sor.

PETEK

JURIJ muč.

 Ob 19h: za Škoberne Viktorja in Zofijo

     SOBOTA

MARIJA KLEOPOVA- svetipisemska žena

Ob 7h: za Švent Franca, za rajne starše in za rajne Slivnikar

Ob 19h: za Timpran Janeza, 30.dan

4. velikonočna nedeljaDobri pastir 

 

Ob 7h: za žive in rajne in za Podpečan Marka ob godu,za starše , brata in sestro        Ob 11h: za rajno Danico Maček, rojeno ČmajeOb 19h: za Bačič Josipa iz Klanca in rajne Božičeve