Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 17.9. DO 24.9.2017 LETO »A«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

24. NEDELJA MED LETOM A

Ob 7h: za žive in rajne  ter za Pihler Franca in Marijo, za rajne Zakrajšek in Založnik

Ob 11z(Sv. Miklavž):za Kolman Vinkota, Gabrijelo in vse rajne Rihter

PONEDELJEK

JOŽEF KUPERTINSKI

Ob 7h:v zahvalo in priprošnjo za zdravje

Ob 19h:za Vranc Olgo

TOREK

JANUARIJ škof

Ob 7h:za Orlčnik Karla, rajne starše in brate

Ob 19h:za Štraus Rafkota, osmi dan

SREDA

ANDREJ KIM in drugi korejski muč.

Ob 7h:za Koprivnik Roziko, Jožefa in sor.

Ob 19h:za Krivec Jožefo in Franca

ČETRTEK

MATEJ APOSTOL IN EVANGELIST

Ob 19h: za Gabriel Marijo-Majdo 30.dan

PETEK

MAVRICIJ MUČ.

Ob 19h:za Oprčkal Roberta ob rojstnem dnevu

SOBOTA

SVETI PATER PIJ

Ob 7h: za Polenek Alojza, Terezijo, Slavkota in Cvetko Rošer

Ob 11h: sveti krst

25. NEDELJA MED LETOM A Slomškova nedelja

 

Ob 7h: za žive in rajne ter za Žerjav Albino in Karla

Ob 11h:za Smrečnik Anito in za rajne starše, Maksa, Danico in Irmo