Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 14.1. DO 21.1.2018 LETO »B«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

 

DRUGA NEDELJA MED LETOM B

 

Ob 7h:za žive in rajne in na čast Materi božji za zdravje in v dober namen Ob 11h: za Popek Jožico ob rojstnem dnevu, za rajne Popek in Rečnik iz Žič

PONEDELJEK

Absalom

Ob 17h:za Žužek Martino ob rojstnem dnevu in za Pavla

TOREK

Honorat

Ob 7h:za Videmšek Baltazarja in Ano

SREDA

Anton-Zvonko puščavnik

Ob 7h: na čast Sv. Antonu v zahvalo za uspešno opravljeno delo

ČETRTEK

Začetek tedna molitev za edinost kristjanov

Ob 7h: za Koprivnik Roziko in Jožefa in za vse rajne Koprivnik

PETEK

Makarij Aleksandrijski

Ob 7h:za Štraus Rafkota, rajne starše, brate in sestre

     SOBOTA

Fabijan in Boštjan

Ob 7h:za Jakob Marijo iz Pristove

TRETJA NEDELJA MED LETOM B

 

Ob 7h:za žive  in rajne in za Gerl Janeza iz Zavrha, za hči Damjano, za rajne starše in za rajne Rebernikove

Ob 11h(Sveti Miklavž): za Pušnik Štefko in za vse rajne Pušnik in Beg