Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 19.11. DO 26.11.2017 LETO »A«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

 

33. NEDELJA MED LETOM A

Ob 7h: za žive in ajne ter za Istenič Luka obl.Ob 11h(Sv. Miklavž): za Blazinšek Vinkota in Frančiško in za Nareks Martina in Frančiško

PONEDELJEK

Edmund  kralj

Ob 7h: za Štefana Predkovič, za rajne Veršič, Artnak in Senegačnik

TOREK

Darovanje device Marije

Ob 17h: za Stankota 25.obl. za Ano in Rafkota Petek

SREDA

Cecilija  zavetnica cerkvene glasbe

Ob 7h: za zdravje v družini in za božji blagoslov

Ob 17h: za Gerl Janeza iz Zavrha 30.dan

ČETRTEK

Dan Rudolfa Maistra

Ob 17h:za Dobovičnik Franca, obl.

PETEK

Andrej Dung Lac in drugi muč.

Ob 17h: za Dobovičnik Boltežarja, Alojzijo in ostale sor.

     SOBOTA

Katarina Aleksandrijska

Ob 7h:na čast materi božji v zahvalo za rešitev iz stiske(Boštjan Kristan)

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA A

 

Ob 7h:za žive in rajne ter za Ivana, Alojzija in Marijo Rebernik Ob 11h: za Žerjav Albino in Karla