Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 21.4. DO 28.4.2019LETO »C«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA

 

Ob 6h zjutraj Vstajenjska sveta maša, zahvalna pesem, sveta maša na čast Materi božji za zdravjeOb 11h: za Marka Dušaka, za vse rajne Košanove, za Mileno in Milana Voga

PONEDELJEK

Velikonočni ponedeljek

Ob 7h:za Zakrajšek Rozalijo obl. za Antona, za Pihler Franca in Marijo, za rajne Založnik, Kozar in Črešnar

Ob 14h: pogrebna sveta maša in pogreb za Doler Nežo iz Vrbe

TOREK

velikonočni torek   Sv. Jurij

Ob 7h: za Špegel Franca in Pavlo iz Vrbe

Ob 19h: za Hrovat Antona, Planko Brankota in rajne Vidmar

SREDA

 Velikonočna sreda

Ob 19h: za Verdel Jožefa iz Pristove in za rajne Košanove

ČETRTEK

Velikonočni četrtek   Sv. Marko

Ob 19h: za Cvikl Ivano, obl.

PETEK

Velikonočni petek

   Ob 19h: za Arlič Gregorja mlj. obl.

     SOBOTA

 Velikonočna sobota

Ob 7h: za Doler Nežo iz Vrbe, osmi dan

 

2.velikonočna nedelja   ned. božjega usmiljenja

Ob 7h: za žive in rajne in za Rošer Alojza, očeta Jožefa in rajne sor.

Ob 11h: za Pinter Ivana obl. za Kristino,za vse rajne Kramarjeve in Vivodove