Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 19.9. DO 26.9.2021LETO »B«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

25.nedelja med  letom

Ob 7h: za žive in rajne in  za Šibanc Antona ob rojstnem dnevu, za starše in za Javornik Amalijo

Ob 11h(SVETI MIKLAVŽ): Za Justino Čretnik obl. za Ivana in za Matjaža obl. in za Luka Istenič

 

PONEDELJEK

Andrej Kim Tae-gon

 Ob7h: za Rovan Dragico in Roka, za rajne Rovan in Javornik

TOREK

 MATEJ apostol

Ob 19h: za rajno mamo Milko, Stojana, Petra, Vladota in Jožeta in  rajne Šandrove

SREDA

Mavricij muč.

Ob 19h: za Oprčkal Roberta ob rojstnem dnevu

ČETRTEk

Pater Pij- spovednik

Ob 7h: za na čast Materi božji za uspešno zdravljenje in v dober namen

PETEK

Blaženi Anton Martin Slomšek

 Ob 7h:za Zagrušovcem Veroniko in Janeza in za rajne Golobove in Šventove

     SOBOTA

 Sergej Radoneški

Ob7h: za Timpran Janeza in za vse rajne Timpranove

Ob 19h: za Žerjav Tilčko in Silvota, za Rebernik Alojzijo in Ivana in za Orlčnik Boltežerja

26.nedelja med  letom Slomškova nedelja

 

Ob 7h: za žive in rajne in  za Bačić Josipa in rajne Božičeve

Ob 11h: za Kristan Edija, očeta Pankracija, Antona in starše Kristan in blagi spomin na Štimulak Martina ob rojstnem dnevu

Ob 19h: za Felicijan Vesno, 30.dan in rajne starše