Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 16.6. DO 23.6.2019LETO »C«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

SVETA TROJICA

  

Ob 7h: za žive in rajne Mešl Marijo in Ignaca

Ob 11h(Sv. MIllavž): za Slavkota  Pinter, mamo Marijo in Štefana Pinter ter za Ramšak Jožico iz Klanca in rajno Škoflek Jožefo in Stanislava in starše-sveti krst

PONEDELJEK

Rajner

Ob 7h: za Žlaus Albino in Jožeta

TOREK

Marko in Marcelijan

Ob 19h: za Hrovat Antona, Planko Brankota in rajne Vidmar

SREDA

 Gervazij in Protazij muč.

Ob 7h: za  Zabukovnik Franca

ČETRTEK

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Ob 7h: za Rošer Alojza, očeta Jožeta in rajne sor.

Ob 19h: za Orlčnik Karla, starše in brate

PETEK

Alojzij Gonzaga

.Ob 19h: za Kristan Alojza in Marijo

     SOBOTA

 Fišer Janez in Tomaž More muč.

Ob 7h: za Flis Franca iz Lokovine

12.NEDELJA MED LETOM

Ob 7h: za žive in rajne  in za Klinc Marijo iz Vinske gorice, 30.dan

Ob 11h: v zahvalo za 40 let zakonskegga in družinskega življenja Zakrajšek Antona in Ivane