Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 2.10. DO 9.10.2022LETO »C«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

27.NEDELJA med letom rožnovenska

 

Ob 7h: za žive in rajne in za Rebernik Alojzijo, Ivana, za rajne sor. in Boltežarja

Ob 11h: za Popek Jožico obl. za rajne Popek in Rečnik iz Žič

Ob 19h: za Farkaš Majdo in rajne Strnadove

PONEDELJEK

Frančišek Borgia

 Ob7h: v zahvalo za zdravje in za srečno rojstvo otroka

Ob 19h: za Stravs Stanislava, 30.dan

TOREK

 Frančišek Asiški

Ob19h:za Čerenak Alojza

 

SREDA

Marija Faustina Kowalska

Ob 19h:  za Golob Ivanko iz Klanca in za rajne Golobove

ČETRTEK

Bruno- ustanovitel Kartuzijanov

Ob19h: za Krivec Štefana 20.obl. in Marijo

 

 

PETEK

PRVI PETEK

Rožnovenska Mati božja

Ob 19h: za Banovšek Adolfa

OBISKUJEM  BOLNE IN OSTARELE  PRED IN PO VEROUKU

     SOBOTA

TAJDA prva sobota

Ob7h:  za Miheljak Margareto in rajne sor.

28.NEDELJA med letom

Ob 7h: za žive in rajne in za Korenak Angelo in Stanislava, za Jožico, Angelco in Milana Glažar

Ob 11h: za Vrečko Ivanko, 30.dan, za moža in sina

Ob 19h: za Švab Marijo in Pavla iz Vrbe