Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 1.8. DO 8.8.2021LETO »B«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

18. nedelja med letom

Ob 7h:za žive in rajne in za Čerenak Alojza, starše, brate in sestreOb 11h: za vse rajne Stropnikove in za Ljudmilo obl.

Ob 19h: za Rehar Ivana, 30.dan 

PONEDELJEK

PORCIJUNKULA

 Ob19h: za Novak Alfonza in Hermino

TOREK

 Konrad red.

Ob 19h: za Jakob Ivico

SREDA

Janez Marija VianneY

Ob 19h: za Žužek Martino obl. in Pavla

ČETRTEk

Marija Snežna- Nives prvi čet.

Ob 7h: za rajno družino Konrada Korenak

Ob 19h: za Vladota Štišovič, 30.dan

PETEK

Jezusova spremenitev na gori- prvi petek

 Ob 7h:za Mastnak RokaOb 19h: za Rebernik Alojzijo in Ivana obl. in starše Viher

     SOBOTA

 Sikst ll. papež -prva sobota

Ob7h: za Čerenak Boltežarja

Ob 19h: za Novak Stanislava, kot osmi dan

19. nedelja med letom-Dominik

 

Ob 7h: za žive in rajne in za Štefko in Franca Dupelnik obl. in za rajne Petračeve            Ob 11h: za Farkaš MajdoOb 19h: za Dimec Jožeta 2.obl. za Amon Angelo in Turnšek Faniko