Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 11.3. DO 18.3.2018 LETO »B«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

 

ČETRTAPOSTNA NEDELJA

Ob 7h:za žive in rajne in za Pušnik Pavlo in Ignaca in za Leopoldino Zadravec        Ob 11h:za Brecl Stanislava in Justino in za rajne starše

PONEDELJEK

INOCENC l. papež

Ob 18h:za Dobovičnik Franca, Amalijo in sina

TOREK

KRISTINA

Ob 7h: za Ras Karla

Ob 18h: za Ramšak Petra, Hermana in stare starše

SREDA

MATILDA

Ob 7h: za Pihler Franca, Marijo, za rajne Zakrajšek, Založnik in Kozar

Ob 18h: za Krivec Jožefo in Franca

ČETRTEK

KLEMEN M. DVORŽAK

Ob 18h:za Štraus Martina obl. in za vse rajne Štrausove

PETEK

HERBERT škof

Ob 7h: za Rošer Jožefa, za rajne starše, brate in sestre

Ob 18h: za vse rajne Panove in za Alojza, Terezijo in Miha

     SOBOTA

JEDERT

Ob 7h: za Jožefo,Alojza in Simona ter Matevža Korenak

PETA POSTNA TIHA NEDELJA

 

Ob 7h:za žive in rajne in za Podlesnik Jožefa, za rajne starše in za rajne Lednik      Ob 11h(Sv. MIklavž): za Jožefa Dobovičnik, Matildo Klarič, za rajne Dobovičnik in Pušaver