Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 28.6. DO 5.7.2020 LETO »A«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

 

13.NEDELJA MED LETOM

Ob 7:za živeiin rajne in za Žužek Pavla ob godu in za ženo Martino.Ob 11h: za Kos Karla obl. za Minko, Zoro in MiciOb 19h: Doler Petra in Jona Jožeta 

   

PONEDELJEK

PETER IN PAVEL Ap.

Ob 7h: za Petra Rošer, starše Kos in Rošer

Ob 19h:za Naglič Ano, sedmi dan

TOREK

 PRVI MUČENCI RIMSKE CERKVE

Ob 19h: za Repas Rozalijo, Marjana, Sonjo in Ano

SREDA

ESTERA

Ob19h:za Podpečan Marka, starše, brata in sestro

ČETRTEK

PTUJSKOGORSKA MATI BOŽJA

Ob 7h: za Zagrušovcem Veroniko in Janeza, za rajne Golobove in Šventove

Ob 19h: za Jožefo 25. obl za Alojza in Simona Korenak

 

PETEK

TOMAŽ AP.prvi petek

  Ob7h: za Lorger Edija in Veroniko, za Skale Rozalijo in Ivana in za Godec Ivana

Ob 19h:za Klinc Marijo in Jožeta, za Osetič Jožefa, za rajne Osetič in Blažič

     SOBOTA

URH prva sobota

Ob 7h: za Petra Ramšak, očeta Hermana in za stare starše

Ob 17h: za Božnik Vilija, 30.dan

CIRIL IN METOD slovanska apostola

Ob 7:za živeiin rajne in  za Korenak Stanislava, 2.obl. za Jožico Drev, Gelco Štraus in Milana Glažar in stare starše

Ob 11h: za Krivec Jožefo in Franca in za Poteko Pavla in Ivico obl.

Ob 19h: za Koštomaj Franca