Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 20.6. DO 27.6.2021LETO »B«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

12.nedelja med letom

Ob 7h: za žive in rajne in za Lampret Karla.

Ob 11h: za rajnega Švent Franca, za rajne starše in za rajne Slivnikar

Ob 14h: pogrebna sveta maša in pogreb za Jakob Ivico iz Zavrha nad Dobrno

Ob 19h: za Timpran Štefana 3.obl. in za rajne starše, brate in sestre

 

PONEDELJEK

ALOJZIJ GONZAGA

 Ob19h:za Alojza in Marijo Kristan

TOREK

 JANEZ FISHER IN TOMAŽ MORE

Ob 19h: za Rovan Dragico in sina Roka in za rajne Rovan in Javornik

SREDA

Jožef Cafasso

Ob 19h: za Okrožnik Milana, Jožeta in Franca, za rajne starše in za nečaka Milana

ČETRTEk

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA

Ob 19h: za Pinter Ivana in Kristino, za Kramerjeve in za Vivodove

PETEK

DAN DRŽAVNOSTI IN SAMOSTOJNOSTI

 Ob 7h: za Hrovat Barbaro in Antona, za Planko Brankota, za rajne Hrovat, Planko in Voidmar

Ob 19h: za Jakob Ivico, osmi dan

     SOBOTA

 Ciril Aleksandrijski  škof

Ob7h: za Kos Karla obl. za Minko, Zoro in Mici

Ob 19h: za Rebernik Alojzijo, 30.dan

13. nedelja med letom

 

Ob 7h: za žive in rajne in za Borovnik Vladislava ob roj. dnevu in za rajne domačeOb 11h: za Farkaš Majdo, 30.dan

Ob 19h: za Habe Marijo in Ivana in za Žerjav Karla in Albino