Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 21.11. DO 28.11.2021LETO »B«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

Kristus Kralj vesoljstva

Ob 7h: za žive in rajne in za Voršnik Franca in Marico, za starše Pot, Jožefa in Frančiško in Javornik Marijo

Ob 11h(Sv. Miklavž):za Kristan Edija, očeta Pankracija, Antona in starše Kristan

Ob 17h: za Kravos Marijo kot osmina

PONEDELJEK

Cecilija devica in muč.

 Ob17h: za Marovšek Marijo in Franca, Štimulak Martina in Polenšek Franca

TOREK

 Klemen l. papež

Ob 17h:za Lampret Karla obl. 

SREDA

Andrej Dung-Lac in muč.

Ob 7h: sveta maša za Zagrušovcem Veroniko in Janeza, za Golobove in Šventove

Ob 17h: za Ružič Martino, 30.dan in rajnega moža

ČETRTEk

Katarina Aleksandrijska

Ob l7h: za Rebernik Alojzijo in Ivana in za starše Viher

PETEK

Obletnica posvetitve celjske stolnice

 Ob 7h:za na čast bl. škofu A. M. Slomšku za popolno ozdravitev

Ob 17h: za Senič Angelo kot osmina

     SOBOTA

 Medest in Virgil-apostola Karantanije

Ob7h: za Božnik Vilija, Zdolšek Marij, za rajne Iskrač in Božnik

Ob 11.30h: Zlatoporočna sveta maša za Drgajner Danico in Vladota

Ib 17h: za vse rajne Šibancove iz Pristove(ga. Brigita iz Švice)

Prva adventna nedelja

 

 

Ob 7h: za žive in rajne in za Jakob Ivico, rajne starše Jakob in Rednjak in Olgo

Ob 11h:za Berišić Ivana, Marijo, za brata in sestri-Blagoslov Adventnega venca na trgu pred Občino in nato še sveti krst

Ob 17h: za Čerenak Boltežarja