Oznanila Dobrna

OZNANILA ZA

ŽUPNIJO DOBRNA

OD 15.5. DO 22.5.2022LETO »C«

Tel.: 037-818-072 GSM: 041-772-138

 

GODOVI IN SVETE MAŠE

 

5.Velikonočna nedelja- svetovni dan družin

Ob 7h: za žive in rajne in za Korenak Angelo, Stanislava, Jožico, Angelco in rajne Glažerjeve

Ob 11h: za Kristan Pankracija, sina Edija, Antona in za rajne starše Kristan

za Popek Jožico, vse rajne Popek in Rečnik iz Žič in sveti krst

PONEDELJEK

Janez Nepomuk

 Ob19h: za Čerenak Alojza obl.

TOREK

 Jošt  puščavnik

Ob 19h:za Mastnak Romana l.obl. in očeta Borisa

SREDA

Pankracij

Ob 19h:  somaševanje vodi škof Stanislav za Cvetkota Polenek 30.obl. in za Mogu Ido, za starše Dobovičnik in Mogu

ČETRTEK

Peter Celestin

Ob 19h: za Kristan Edija iz Zavrha

PETEK

Bernardin Sienski

Ob 19h: somaševanje za Krulec Ivana in zs starše Ivana in Hedviko Gorečan, za brata Stankota in Ivana

 

     SOBOTA

Timotej

Ob 7h: za  Felicijan Vesno in rajne starše

Ob 19h: za Banovšek Adolfa, 30.dan

6.Velikonočna nedelja-nedelja turizma

Ob 7h: za žive in rajne in za Rebernik Alojzijo in Ivana in za Boltežarja, za Podvršan Milana, Karla in za Alojza in Marijo Rošer

Ob 10h: somaševanje vodi gospod škof Stanislav za Farkaž Majdo l.obl. za Majo Marijo Felicijan, za Špegel Stankota in Justino in za Hrovat Jožefo rojeno Košan in za rajne sor.SVETA BIRMA