Oznanila 9. 2. 2020 – 16. 2. 2020 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k svetim mašam ob delavnikih. V četrtek po večerni sveti maši sklicujem sestanek ŽPS in KLJUČARJE. Nadaljevati moramo po programu in pogovoriti se moramo, kako bomo izpeljali volitve v  novi župnijski pastoralni svet. Letos staremu poteče mandat. Iz te sestave lahko ostanete člani in članice, ali pa boste predlagali, katere vi vidite, da bi lahko sodelovali v novi sestavi. V teh petih letih ste se lahko prepričali , da ni nič težkega sodelovati, le malo več volje  in veselja je potrebno imeti. Lepo je, da ste posvetovalni organ, ki pomaga svojemu župniku, da čimbolj uspešno vodi župnijo. Kmalu boste tudi vi na Dobrni župnija brez stalnega župnika, zato se zavedajte svojih dolžnosti in pristojnosti. V vseh slovenskih župnijah bomo izvedli volitve in imenovanja v novi ŽPS na 4. postno nedeljo. Ključarjev ne volimo, ampak jih župnik sam naprosi za sodelovanje in pomoč, ker sam najbolje ve, kakšno pomoč potrebuje. Kakor je župnik odgovoren za župnijo na duhovnem področju, tako je KLJUČAR odgovoren za vodenje župnije na materijalnem-gospodarskem področju. Ko se župnik menja, Ključar ostane v pomoč novemu dušnemu pastirju. Potrebno bo izbrati tudi voditelja za bogoslužje božje besede, če župnika slučajno ne bi bilo, ljudje pa pridejo k sveti maši. Veroukarjev in staršev ni nič k sveti maši, še zlasti ni prvoobhajancev in staršev in birmancev in staršev. Nastavite si ogledalo in se vprašajte, kakšni kristjani smo. Jaz kot župnik sem res rad med vami, vendar ne za vsako ceno. Župnije kar prosijo za duhovnika, tukaj pa tako pišmouharsko se odzivate na vabila in prošnje za obisk svete maše. Ognjišče je na voljo naročnikom.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Vabljeni k sveti maši.

Milan žpk