Oznanila 9. 12. – 16. 12. 2012 Leto C

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA

Lepo vabljeni k adventnim sv. mašam. Dobili smo kar obilico snega, zato je pot gotovo težja, vendar pa imamo zato še večje zasluženje pred Bogom, če več truda vložimo v naše dobre namene in jih tudi uresničimo. Iskrena hvala, ker tudi vestno čistite sneg okoli cerkve in cerkvenih stavb. Tega jaz res ne zmorem. Zato se tudi  za vnaprej iskreno priporočim.Uspešno smo izpeljali miklavževanje. Mislim, da so bili otroci zadovoljni. Hvala vsem sodelujočim, ki ste pomagali k izvedbi tako lepe prireditve. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno. Tudi z bitjem ure in z zvonjenjem pri sv. Miklavžu ste gotovo zadovoljni.Ta teden smo poenostavili tudi zvonjenje in bitje ure v zvoniku župnijske cerkve. Vse krmiljenje je vodeno iz zakristije. Tudi pri pogrebih bomo lahko uporabljali daljinsko vodeno zvonjenje. Za vse opravljeno delo bomo plačali 3300€. Vključen je tudi DDV.Po zagotovilih izvajalca del smo zagotovili brezhibno  delovanje ure in zvonjenje vsaj za nadaljnih 30 let. Vsa ostala mehanika je v solidnem stanju. Tudi prejšnji sistem delovanja je bil kvaliteten vendar pa zelo zastarel in se je izčrpal.Do spomladi bomo pridno shranjevali vsak evro, da bomo lahko dokončali več namensko dvorano v novi stavbi, ki bo potem služila za različne kulturne prireditve. Dvorana, bi lahko sprejela vsaj 150 ljudi, kar je za naše razmere več kot dovolj. Morda nam bo priskočil na pomoč še kakšen sponzor. Hvaležen sem vam spoštovani župljani, ker z takšno ljubeznijo darujete in sedaj že lahko vidite, da se vaši darovi obrestujejo. In še bolj se bodo. Lahko se naročate na Ognjišče, Družino in Mohorjeve knjige. Mohorjeve knjige so nas Slovence takorekoč naučile brati in pisati, zato bi iz spoštovanja do te Slomškove ustanove se morali bolj naročati na te knjige. Vedno je kaj lepega in zanimivega v njih. Pa še drage niso. Verouk je za vse skupine. Devetošolci vztrajajte. Družino vzemite naročniki. Za čiščenje in krašenje naprošam farane Brdc in Paroža. Vsem želim lepo preživljanje adventnega časa.

Vaš Milan, župnik