Oznanila 6. 11. 2016 – 13. 11. 2016 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Končale so se prvonovemberske počitnice, zato imajo učenci in učenke reden verouk. Ta teden je objavljenih več svetih maš. Lepo ste vabljeni, da se jih udeležite. V soboto obhajamo Martinovo soboto in s tem je povezan tudi  krst mladega vina. To bomo slovesno opravili pod streho Hotela Vita ob 15h. Pred blagoslovom in po njem bo sledil lep kulturni program. Častilci dobre kapljice in drugi gostje lepo vabljeni na pokušino kvalitetnih vin naših vinogradnikov. Kljub temu, da je spomladi slabo kazalo, bo vino vrhunsko. Pri pitju bomo morali upoštevati pravo mero, saj se v vinom ne gre igrati, kajti v vinu je resnica. Danes obhajamo zahvalno nedeljo. Ko smo že po Evangeliju brali škofovo zahvalo, bi se rad še sam zahvalil vsem, saj kot dušni pastir opazujem življenje v župniji iz več plati, saj je župnija tudi Občina in vsi smo naši. Ne delimo se na ene ali druge, ne na naše ali vaše. Zato se najprej zahvaljujem svojim najožjim sodelavcm in med nje gotovo spadajo cerkveni pevski zbor in g. prof. Simon Jager, ŽPS in KLUČARJI, bralci in bralke božje besede, ministranti in ministrantke, čistilke iz vseh delov župnije, ki mesečno čistite cerkev in čistilki, ki čistita veroučne prostore in župnišče, vsi , ki urejate okolico cerkve in župnišča, župnijska Karitas, ki naredi veliko dobrega naših župljanom. Iskreno se zahvaljujem g.županu in vsej občinski upravi za vzorno sodelovanje, razumevanje in pomoč. Osnovni šoli Dobrna iskrena hvala za lepo sodelovanje in Gasilcem za vsestransko pomoč in iskrena hvala tudi Zdravilišču Dobrna in vsem drugim, ki se trudite, da je na Dobrni lepo.

Vse naj Bog živi! Vi ste moji, jaz sem vaš.

Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Novembrske počitnice so za nami. Učenci in učenke, imajo reden pouk in tudi verouk. Tukaj ta teden ne bo sv. maš, ker imam na Dobrni vsak dan po dve sveti maši. Sprejmite z razumevanjem. V soboto je Martinova sobota in stem je povezan tudi krst mladega vina. To bomo slovesno opravili ob 15h  pod streho Hotela Vita na Dobrni. Pred njim in  po njem bo sledil lep kulturni program. Častilci dobre kapljice in drugi gostje lepo vabljeni na pokušino kvalitetnih vin naših vinogradnikov. Kljub temu, da je spomladi slabo kazalo, bo vino vrhunsko. Pri pitju bomo morali upoštevati pravo mero, saj se z vinom ne gre igrati, kajti v vinu je resnica. Danes obhajamo zahvalno nedeljo. Ko smo že po Evangeliju slišali škofovo zahvalo, bi se rad še sam zahvalil vsem, ki kakor koli pomagate, da župnija teče naprej, kljub temu, da nimate čisto rednega dušnega pastirja pa se trudim, da ne bi bili v ničemer prikrajšani. Iskrena hvala cerkvenemu pevskemu zboru in g. organistu Rajkotu. Iskrena hvala ŽPS; KLJUČARJEM in GOSPODARSKEMU SVETU, vsem, ki čistite cerkev od znotraj in od zunaj. Hvala vsem, ki berete božjo besedo in ministrantom, ki občasno pridete ministrirati. Iskrena hvala tudi občini Mislinja in Dobrna g. županoma za lepo sodelovanje in vsestransko pomoč in razumevanje. Iskrena hvala vsem župljanom, ki pomagate tudi denarno, da pokrivamo vse stroške in da pozitivno poslujemo. Vsi se trudimo, da bo župnija na novo zaživela. Bodimo ponosni, da pripadamo Sv. Joštu na Kozjaku.

Milan žpk