Oznanila 5. 4. 2015 – 12. 4. 2015 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA

Obhajamo največji krščanski praznik VELIKO NOČ Jezusovo zmago nad smrtjo in trpljenjem. S tem ko je premagal smrt, je za vse, ki vanj verujemo postal poroštvo večnega življenja. Od tega praznovanja ni nihče izključen, četudi je že v kom izmed nas ta vera v vstajenje zamrla, ali se je nanjo nabral prah, jo očistimo in poglobimo svoj odnos do Kristusa. Velikonočno praznovanje se podaljša za en dan. Velikonočni ponedeljek naj bo tudi za nas vabilo na pot v naš Emavs, k našim sorodnikom, prijateljem in znancem in z njimi delimo velikonočno veselje. Sveta maša bo tudi pri Sv. Miklavžu. Lepo vabljeni. Tudi k sv. mašam v velikonočni osmini ste lepo vabljeni. V torek in v sredo bomo zvonili pokojni Cvikl Matildi, ki smo se od nje poslovili na veliko soboto in ji nismo zvonili, zaradi molčanja zvonov. Od torka naprej je reden verouk. V nedeljo po jutranji sv. maši bo v veroučni učilnici sestanek za starše letošnjih birmank in birmanccev, da se vse pogovorimo v zvezi s sv. birmo. Prosim za zanesljivo udeležbo. V soboto in v nedeljo bo v novi veroučni učilnici razstava ROČNIH DEL pridnih ustvarjalk. Razstavo organizira gospa Dobovičnik Marjana. Vabljeni na ogled ročnih del. Danes se vam lepo priporočim za velikonočno nabirko in se zanjo iskreno zahvaljujem. Nabavili smo 3000l kurilnega olja in začeli bomo z prenovo kopalnice v župnišču, da bo do birme zaključena.

Še voščilo: kakor nam pomlad vrne nove moči, novega zagona za delo, nove volje do življenja, novega trdnejšega zdravja, tako naj bo tudi VELIKA NOČ za nas vse več kot le praznik Vstajenja od smrti naj bo tudi praznik novega začetka in globlje vernosti in še bolj pristnih medčloveških odnosov.

VESELA ALELUJA.

Vaš Milan žpk