Oznanila 5. 11. 2017 – 12. 11. 2017 Leto ”A”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Ta teden začenjamo z rednim veroukom, saj so novembrske počitnice za nami. V soboto praznujemo Martino soboto, ko se bo letošnji mošt spremenil v vino. Pri Hotelu Vita se bo odvijalo pestro sobotno popoldne in ob 15.30h bomo slovesno krstili novo vino. Vabljeni na prijetno druženje. Danes se vam priporočam in zahvaljujem za prvonedeljsko nabirko. Peč za ogrevanje smo morali usposobiti, ker so termostati v peči odpovedali. Račun za popravilo še bodo poslali. Ob zahvalni nedelji se iskreno zahvaljujem celi župniji za lepo sodelovanje in za finančno in vsakršno pomoč. Iskrena zahvala pa je namenjena cerkvenemu pevskemu zboru in organistu g. prof. Jager Simonu za lepo spremljanje sv. maš, našim bralcem in bralkam božje besede, našim ministrantom in ministrantkam za lepo pričevanje pri  oltarju, ŽPS za vzorno sodelovanje, ključarjem za vsestransko pomoč pri vodenju župnije in še zlasti g. Žužek Pavlu, ki mi je vedno na voljo, če je kaj narobe pri zvonovih, pri centralnem ogrevanju, pri katastru, pri elektriki itd. Iskrena hvala vsem čistilkam iz župnije, ki tedensko čistite in krasite cerkev in ga. Ivanka župnišče in ga. Milica učilnico. Iskrena hvala ekipi z go. Ido na čelu, ki skrbite za okolico cerkve in župnišča. Iskrena hvala mojima sodelavkama gospe Herti in gospe Verici za veroučno šolo.

Za vse našteto in nenašteto zapojmo iz srca zahvalno pesem in vam želim obilo božjega blagoslova.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Danes na Zahvalno nedeljo se vam spoštovani župljani zahvaljujem vsem za vsestransko pomoč in razumevanje. Brez vaše pomoči ne bi mogli obnoviti notranjosti cerkve, tako kot smo jo obnovili. Vsem botrom in botram iskrena hvala, vsem, ki se niso hoteli izpostaviti in so veliko prispevali. Iskrena hvala vsem trem občinam za velikodušno pomoč. Nato se iskreno zahvaljujem našemu ŽPS, KLJUČARJEM, GOSPODARSKEMU SVETU za tvorno sodelovanje. Iskrena hvala cerkvenemu pevskemu zboru z g. Rajkotom na čelu za lepo sodelovanje pri sv. maši. Zahvaljujem se bralkam božje besede in ministrantom. Ko se zahvaljujem, vas vse obenem prosim za nadaljno pomoč in razumevanje, če hočemo naslednje leto uresničiti zastavljeni cilj – Fasado na župnijski cerkvi. Tudi družbena skupnost nam bo pomagala, na nas pa je da velikodušno pomagamo z prostovoljnimi finančnimi sredstvi. Zato kličem srebrnim in zlatim botrom in botram oglasite se. Vsak župljan, ki ima dohodek naj z veseljem in velikodušno in prostovoljno pomaga. Vsi boste prejeli lepa priznanja in zahvale.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Milan žpk