Oznanila 7. 4. 2013 – 14. 4. 2013 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Obhajali smo naš največji praznik. Ves teden smo se srečevali z poveličanim in vstalim Gospodom v božji besedi, ko se je prikazoval različnim osebam. S tem je utrjeval njihovo vero in tudi nam pomagal h poglobitvi naše vere. Tako lepo in doživeto smo praznike obhajali tudi v naši župniji. Že na cvetno nedeljo smo kljub snegu napolnili župnijsko cerkev in presenetili ste s tolikimi snopi-butarami. Tudi v svetem tridnevju ste se solidno udeleževali obredov. In velika noč je bila prava manifestacija naše vere. Srčno želim, da se v večjem številu vsako nedeljo udeležujete svete maše. Saj je sveta maša srce naše vere. Z udeležbo pri sveti maši raste ali pa z neudeležbo pada naša vera in naš odnos do Boga. Zato v letu vere poživimo to milost in bodimo Bogu hvaležni, da smo zdravi, da lahko prihajamo, kajti mnogi naši farani bi radi prišli pa ne morajo, ker jim zdravje več ne dopušča. Dajmo Bogu prvo mesto in vse stvari v našem življenju bodo imele pravo mesto.

Tudi  za Veliko noč ste se lepo  odzvali z darovi za potrebe cerkve. Iskrena hvala za 1345€. Ob pogrebu Cvikl Franca ste darovali 295€ in mu namenili 23 sv. maš. Iskrena hvala. Tudi danes se vam iskreno priporočim za nabirko.

Prvo sv.obhajilo in sv. birma se približujeta. Da se bosta obe skupini bolj doživeto pripravili za sv. zakrament, bomo odslej za ti dve skupini imeli veroučna srečanja ob nedeljah. Tako bo srečanje za tretji razred in starše v nedeljo po prvi sv. maši, za birmance pa po drugi sv. maši, s tem da se bodo redno udeleževali svete maše. Kdor bo še sedaj ignoriral sv. mašo in verouk ne bo pripuščen ne k  sv. obhajilu in ne k sv. birmi. Ne delajmo se norca iz tako pomembnih stvari. Ostale skupine imajo reden verouk tako kot je dogovorjeno.

V sredo ob 19h je srečanje za člane ŽPS, ključarje in člane Karitas. Prosim za zanesljivo udeležbo. V torek bomo generalno očistili večnamensko dvorano. Prosim pridne roke za pomoč. Družina čaka na naročnike.

Želim vam vse lepo ob prihajajoči pomladi.

Vaš Milan, župnik