Oznanila 30. 6. 2013 – 7. 7. 2013 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Še prav posebej dobrodošli na prvi četrtek, prvi petek in prvo soboto.Vsak mesec na te dneve molimo po posebnem namenu. V torek je bilo res lepo na romanju. Pri višarski Materi božji smo molili za celo župnijo. Tudi na Brezjah smo se ustavili. Združili smo prijetno z koristnim.V soboto 20. julija načrtujemo eno poučno romanje na avstrijsko Koroško. Namenjeno je članom župnijskega pastoralnega sveta, ključarjema in ostalim sodelavcem v župniji. Romali bomo h Gospe Sveti ali Maria Sall, kjer je bila zibelka slovenstva. Ogledali si bomo vojvodski prestol, kjer so ustoličevali slovenske kneze in še marsikaj zanimivega se bo našlo. V tej znameniti cerkvi bomo imeli sveto mašo, kjer je pokopan sv. Modest, ki je z sodelavci pokristjanil Karantanijo. Lahko se prijavite tudi drugi na romanje. S seboj bomo vzeli tudi pijačo pa tudi kaj hrane. V Avstriji je to zelo drago. V petek obiskujem bolne in ostarele. Ognjišče za julij čaka naročnike. V nedeljo je prva nedelja, zato trkam na dobroto vaših src za nabirko.

Želim vam lepe počitniške dneve.

Pa na Boga ne pozabite in na molitev.

Vaš Milan, župnik