Oznanila 3. 11. 2013 – 10. 11. 2013 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Praznika Vseh svetnikov in dan vernih duš sta za nami. Danes obhajamo Zahvalno nedeljo, ko se z veliko hvaležnostjo oziramo na prehojeno pot v letošnjem letu in se kot verni ljudje zahvaljujemo dobremu Bogu za vse darove, ki nam jih je naklonil po naravi. Kljub hladni in deževni pomladi je zemlja bogato obrodila. Smemo se veseliti izvrstne vinske kapljice, ki se ravno v tem času iz  mošta spreminja v vino. Zato vas ob tej priložnosti tudi v svojem imenu vabim na kulturno prireditev, ki bo v soboto pri Zdraviliškem domu kakor lansko leto in okoli 15 ure bomo tudi slovesno krstili novo vino in ga bomo tudi poskusili. Ob tej priložnosti se vam župljani in vsi ljudje dobre volje kot vaš dušni pastir iskreno zahvaljujem za tako lepo sodelovanje na vseh področjih, še zlasti da imate skrb za župnijsko cerkev, ki je tako lepo oskrbovana, da imate skrb zame vašega župnika, da imam dovolj sv. maš. Pridna kuharica lepo skrbi za toplo hrano, čistilka skrbi za urejenost župnišča, mnoge pridne roke skrbite za čistočo obeh cerkva, veroučnih in drugih prostorov, skrbite za lepo urejeno okolico in budno oko ključarjevo skrbi, da je vse po tehnični plati urejeno, da deluje spletna stran župnije. Vesel sem, da tekoče poslujemo, da nimamo dolgov in da  še vedno ostane kakšen evro za nove investicije. Iskrena hvala za vso skrb in Bog daj, da bi bilo tudi v naprej tako sodelovanje .Iskreno se zahvaljujem Davidu, Marini, Mihaeli in vsem pevcem in pevkam vseh zborov za izvrstno petje. Pojte z dušo in telesom in predvsem z srcem. Ta teden je verouk za vse skupine, tudi za deveti razred. V sredo se zberemo duhovniki dekanije v naši župniji na svoje redno mesečno srečanje. Zato se nam k sveti maši pridružite v čim večjem številu. Srečanje in pogostitev bomo imeli v župnišču. Začenjamo tudi z kurilno sezono, da nas ne bo zeblo. Imamo preko 7000l kurilnega olja po vaši zaslugi bratje in sestre. Tudi danes iskreno priporočim nabirko za novo ozvočenje. V  petek obiskujem bolne in ostarele.

Bog vas živi!

Vaš Milan, žpk