Oznanila 28. 5. 2023 – 4. 6. 2023 Leto ”A”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Danes se veselimo skupaj z našimi dečki in deklicami, ko se bodo prvič srečali z Jezusom v svetem obhajilu. To je praznik za celo župnijo. Zahvaljujem se njihovim staršem, ki so držali obljubo, ki so jo izrekli ob krstu njihovih otrok, namreč, da jih bodo vzgajali v veri, da bodo izpolnjevali božje zapovedi, da bodo ljubili Boga in svojega bližnjega. Lepo jih usmerjajte tudi naprej in jim omogočajte, da bodo tudi v naslednjih razredih lepo sodelovali pri veroučnih srečanjih in se skupaj z  njimi udeleževali nedeljskih in prazničnih svetih maš. Malo dobre volje je potrebno in ostanite zvesti. V četrtek  zvečer ob 18h pridite in prevzemite slike in poravnajte stroške in tudi odstranite breze in slavolok.  V sredo zaključujemo šmarnice in tudi ta teden zaključujemo z veroukom. Prosim, prinesite spričevala, da jih bomo lahko napisali. Tudi ostali razredi bodo opravili sveto spoved. V petek obiskujem bolne in ostarele. Iskreno vam priporočim praznično nabirko in tudi prvonedeljsko nabirko. Za vse se iskreno zahvaljujem. Restavriranje orgel poteka uspešno naprej. Mojster si zelo prizadeva, da bodo orgle res obnovljene  kot se spodobi za takšen inštrument.

Želim vam obilje darov Svetega Duha.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Mesec maj se počasi izteka. Bomo še naprej molili za uspeh Sinode in za sinodalnost Cerkve. Tudi doma kaj molite. Priporočam osebno in občestveno molitev. Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi nam govori Jezus. Danes na praznik Svetega Duha vam želim  obilje darov Svetega Duha.

Milan žpk