Oznanila 28. 4. 2019 – 5. 5. 2019 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo in doživeto smo praznovali Velikonočne praznike. Iskreno se zahvaljujem za lepo sodelovanje, za lepo očiščeno in okrašeno cerkev, za lepo petje, branje božje besede, za sodelovanje ministrantov, za doživeto predstavitev poročila o trpljenju našegaa Gospoda Jezusa Kristusa s strani ministrantov. Še vreme nam je bilo naklonjeno. Iskrena hvala za velikonočno nabirko. Darovali ste 1530€. Iskrena hvala. Za božji grob pa 755€. Ta teden sem poravnal vse dolgove v zvezi z obnovo župnijske cerkve. Vseh dolgov je bilo za 23.250.00€. Na ABANKI je ostalo za obnovo zvonika še 16.970.00€. Ko bom uspel dobiti vse ponudbe za obnovo strehe in fasade zvonika bom vse točno poročal. Obnova zvonika bo gotovo presegla vrednost 30.000€. Največji problem predstavlja odranje zvonika v višini 32 metrov. Iščem najboljšega ponudnika. Sem trdno prepričan, da nam bo tudi to delo uspelo izvesti seveda ob pomoči vseh župljanov in zlasti ob prostovoljni pomoči ZLATIH, SREBRNIH in BRONASTIH BOTROV. Več o tem kasneje.

Želim vam lepe  prvomajske dneve.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo smo praznovali velikonočne praznike ob lepem sodelovanju vseh, ki ste kakorkoli udeleženi pri vodenju župnije. Nekaj knjig o življenju gospoda Krnca je še na voljo. Za Veliko Noč ste darovali 506.00€. Iskreno se vam zahvaljujem. Lepo vabljeni ta teden k svetim mašam. Ali imate tudi letos namen blagoslavljati konje. Prosim, da me pravočasno obvestite.

Želim vam lepe prvomajske dneve.

Milan žpk