Oznanila 25. 8. 2019 – 1. 9. 2019 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim svetim mašam. V petek sem plačal 2000l kurilnega olja za novo stavbo v vrednosti 1945€. Na banki imamo še 21000€. Prevoz za na Brezje je urejen. Cena je 8€. Pri Trebušnik v Žirovnici pa renovirajo gostišče in tam ne moremo imeti kosila. Poskusil bom ta teden najti  novo lokacijo, tako, da vam bom v nedeljo lahko sporočil. V nedeljo je tudi prva nedelja in vam iskreno priporočim prvonedeljsko nabirko. Zakristijo smo dali na novo zbeliti. Lepo sta vse uredila Tonček in Rudi Kotnik, gospod Pavli pa je uredil  ključavnico. Vsem se iskreno zahvaljujem. Pavli tudi sanira gozd pri Ružički. Kar nekaj smrek je uničenih od lubadarja. Zaključujemo s počitnicami. Zopet vabim starše prvošolčkov, da pravočasno vpišejo otroke tudi v veroučno šolo. Z veroukom bomo začeli  v ponedeljek 9.septembra. Prvi in drugi razred bosta imela verouk v popoldanskem času, ostale skupine pa tako, kakor bomo lahko uskladili z šolskim urnikom. Hvaležen sem učiteljskemu zboru, da  me  razume. Več o tem naslednje nedelje.

Lep preostanek počitnic vam želim.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Z veliko hvaležnostjo in veseljem smo praznovali zlato mašo z gospodom Tonetom Krncem. Bili ste dobri gostitelji. Tudi Občina Mislinja je v ta namen odobrila 350€ za kritje stroškov. V imenu župnije se iskreno zahvaljujem gospodu Županu in občinski upravi. Med sveto mašo ste udeleženci darovali za tekoče poslovanje župnije 555€. Iskrena hvala. Ta teden bomo nabavili 3000l kurilnega olja za ogrevanje. Ta teden lepo vabljeni k sveti maši v sredo in v soboto in seveda v nedeljo.

Želim vam vsem še lep zadnji teden počitnic.

Milan žpk