Oznanila 25. 1. 2015 – 1. 2. 2015 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Ves teden smo se zbirali k molitvi za večjo edinost med kristjani. Z današnjim praznikom spreobrnitve Ap. Pavla zaključujemo to osmino. Povabljeni smo, da v okolju kjer živimo si prizadevamo za edinost, za lepe in pristne medčloveške odnose, da smo si dobri med seboj, se cenimo in spoštujemo in tudi drug drugemu pomagamo. Tako prihaja naša vera v Boga in naša dobra dela do izraza, saj kdor ljubi Boga mora ljubiti tudi svojega brata. Obiskal sem preko 300 družin v župniji in povsod sem opazil vašo globoko vero in povezanost z Bogom in to vero znate tako lepo živeti v vsakdanjem življenju. Poleg prijaznih in spodbudnih besed ste mi namenjali veliko dobrote in tudi popolnoma prostovoljno ste darovali za potrebe župnije preko 5000€. Za vsak cenjeni dar se vam iskreno zahvaljujem. Trudil se bom, da bomo vsak evro prav uporabili. Tudi vas bom o vsem sproti obveščal. Za v četrtek po večerni sv. maši sklicujem sestanek ŽPS ključarje, predstavnike Karitas, da naredimo pastoralni načrt za letošnje leto, kaj je nujno za postoriti, da bo življenje v župniji teklo lepo naprej, kajti v tem letu bomo verjetno prevzeli v oskrbo tudi župnijo Sv. Jošt na Kozjaku, kakor me je obvestil gospod škof. Tudi ta gorska župnija mora na novo zaživeti. Sem prepričan, da je v tej župniji veliko ljudi pripravljenih sodelovati, in če bo pridružena naši župniji, teh ljudi gotovo ne bomo razočarali. Nekaj župljanov sem že letos obiskal. Reden verouk je za vse skupine. Birmanci imate srečanja ob sredah ob 7.30h. Ne pozabite! V nedeljo trkam na dobroto vaših src, ker je prva nedelja. Družina čaka na naročnike.

Vsem se zahvaljujem in na vse kličem božji blagoslov.

Vaš Milan žpk