Oznanila 22. 3. 2015 – 29. 3. 2015 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA

Danes vam mladi pripravljajo lepo kulturno prireditev ob 15h v Slomškovi dvorani. Napolnimo dvorano in po prireditvi se zadržimo še nekaj časa v prijetnem druženju. Prosim tudi za pomoč za delitev kruha in točenje pijače. V sredo je praznik Gospodovo Oznanjenje Mariji. Lepo vabljeni k sv. mašam. V četrtek bo možno na upravni enoti na Dobrni overoviti svojo podporo za razpis zakonodajnega referenduma “ZA OTROKE GRE.” Doma izpolnite svoje osnovne podatke čitljivo. Pred upravnim organom boste potrdili svojo identiteto z osebnim dokumentom in pred njim lastnoročno podpisali. Vrnjen obrazec boste odložili zunaj na stojnici v posebno škatlo. Tam bodo tudi naši predstavniki spremljali vse dogajanje in vam tudi kaj svetovali. Danes lahko te liste vzamete, ali pa jih boste v četrtek dobili na stojnici. Na hrbtni strani lista so navodila. Iskreno vam priporočim podporo. V petek ob 15h bo potekala delavnica prav tako na stojnicah IZDELOVANJE BUTAR za cvetno nedeljo. Pridite mlajši in starejši, naučite se izdelovati butare iz naših logov. V nedeljo je cvetna nedelja in z njo vstopamo v Jezusovo velikonočno skrivnost. OB 10.30h bo blagoslov zelenja na južni strani cerkve, peti EV. Hvalnica Kristusu Odrešeniku in nato slovesna sv. maša. Bo priložnost za sv. spoved. Danes lahko dobite oljčne vejice, kolikor želite. Ta teden šolska mladina opravi sv. spoved.

Želim vam lep in blagslovljen cvetni teden.

Vaš Milan žpk