Oznanila 21. 6. 2015 – 28. 6. 2015 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam, še prav posebej vabljeni k sv. maši ob praznovanju Rojstva Janeza Krstnika – Jezusovega predhodnika in na dan državnosti 25. junija. Seveda ne bomo spregledali praznovanja naših dobrnskih gasilcev, ki se veselijo velike pridobitve za svoje društvo in za vso občino, namreč nakup novega vozila za različne potrebe. Tudi blagoslovljeno bo. Tonček in Franci se trudita pri obnovi kapelice pri župnijski cerkvi, Karli pa bo obnovil Marijin kip in kipec Bernardke Lurške. Vse bo urejeno v doglednem času. Iskrena hvala dobrotnikom, ki v ta namen kaj prispevate. Družina čaka na naročnike. Veroučence prosim, da čimprej dvignejo spričevala. Ta teden zaključujejo tudi šolsko leto. Želim vsem lepe počitniške dneve. Zahvaljujem se vodstvu Osnovne šole Dobrna za lepo in vzorno sodelovanje, česar si še posebno želim v prihodnjem šolskem letu, ko se bodo moje delovne obveznosti še povečale in bo potrebno vse prav usklajevati v dobro ljudem in še zlasti šolski mladini, ki obiskuje verouk. Kako dober glas ustvarja pozitivno klimo med ljudmi in njihovo naklonjenost, da ne prihaja do nepotrebne napetosti in slabe volje v škodo vseh. Zato sodelujmo na vseh področjih v dobrobit vseh.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk