Oznanila 20. 1. 2019 – 27. 1. 2019 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Danes vam bom spoštovani župljani navedel nekaj številk, kakor sem vam obljubil preteklo nedeljo. Vseh krstov je bilo lansko leto 25, 14 deklic in 11 dečkov. Vseh porok iz župnije in od drugod je bilo 16. Vseh pogrebov ob navzočnosti duhovnika je bilo 27 in od tega 14 moških  in 13 žensk. Večina od teh je prejemala sv. zakramente. Birmank in birmancev je bilo 16. Prvoobhajancev je bilo lansko leto 23. Povprečna udeležba pri nedeljski sv. maši se giblje med 150 in 180 udeleženci. Vseh razdeljenih svetih obhajil je bilo 19.800. Po žup. uradu je prejemalo Družino 5 naročnikov, Ognjišče 12 naročnikov, Mohorjeve knjige 2 naročnika, druge revije pa po ena naročnica. Vseh prihodkov se je steklo v cerkveno blagajno 25.930€, odhodkov pa je bilo za 25.344€. Od prodaje zemlje se nahaja na Abanki 34.244€. Ob blagoslovu družin in mojem srečevanju z vami dragi župljani ste darovali 6100€. Tako je na banki vsega denarja 40.344€. Denar smo potrošili za ogrevanje, za položnice, prispevek organistu, za pisarniški material, nekaj za prehrano, nekaj za socialno zavarovanje žpk. Za dodatno rasvetlitev prezbiterija in kora in za celo kopico drugih drobnih izdatkov, ker mora biti vse sproti plačano. Iskreno se zahvaljujem za vsakršno pomoč za nazaj in se iskreno priporočim tudi za naprej. S skupnimi močmi lepo vodimo našo župnijo in Bog daj, da bi bilo tudi za naprej tako.

Vsi smo odgovorni za našo lepo župnijo.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Danes vam posredujem nekaj statistike za preteklo leto. Vseh krstov je bilo lansko leto devet. Bili so štirje pogrebi in dve poroki. Udeležba pri sv. maši se giblje med 40 in 50 udeleženci pri nedeljski sv. maši. Sv. obhajil je bilo razdeljenih okoli 3500. Naročnikov Ognjišč je deset. V cerkveno blagajno se je steklo za 30.105 €. Porabljenega je bilo za 32.273€. Razliko sem pokril jaz osebno. Denar smo potrošili za fasado žup. cerkve 20.000.00€, za kurilno olje 7100.00€, za  pleskanje cerke 1100.00€, za pogostitev ob prazniku 1195.00€, za slike cerkve z okvirji in brez 1500.00€, za položnice 700.00€, za Gasilce Dolič 200.00€, razni drugi izdatki 600.00€. Odkod smo pridobili denar? Botri 9800.00€, 10.000.00€ Občina Velenje, 1600.00€  Mislinja, 1200.00 Občina Dobrna, vseh prejemkov ob raznih priložnostih v žup. cerkvi je bilo 75o5.00€; to je skupaj 30.105.85. Do naše škofije v Celju imamo obveznosti v vrednosti cca 500.00€. To bomo v kratkem času vse poravnali. Bogu hvala in vsem vam župljani, da imate skrb za vzdrževanje cerkve in župnišča in da nimamo nobenih dolgov. To leto se bom še trudil za vašo župnijo, potem pa bom premislil kako naprej.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk