Oznanila 17. 5. 2015 – 24. 5. 2015 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Danes je za našo župnijo veliki praznik. Devetnajst dečkov in deklic se bo prvič srečalo z Jezusom v sveti Evharistiji. Lepo so se pripravljali že dve leti pri gospe Herti in zadnje leto pri meni. Iskreno se gospe zahvaljujem za požrtvovalno delo z otroki. Otroci so lepo očistili svoja srca in tudi starši ste jim dali lep zgled. Iskrena hvala za to lepo pričevanje. Od danes naprej boste redno prejemali pri sv. maši obhajllo in občasno čistili svoje življenje v zakramentu svete spovedi. Vsak večer redno prihajajte k šmarnicam in prejemajte sveto obhajilo. Z velikim spoštovanjem in vero zaužijte sv. hostijo. V petek začnemo z devetdnevnico v čast Sv. Duhu in bomo molili za naših 21 fantov in deklet, ki bodo v nedeljo 31. maja po rokah škofa Ordinarija prejeli ta zakrament. Starše in botre vabim k devetdnevnici. Na binkoštni ponedeljek se boste pred večerno mašo vsi šolarji, starši in botri srečali s škofom in boste sledili pogovoru škofa z birmanci. Po večerni maši pa se bo srečal s člani ŽPS in z ključarji v novi  veroučni učilnici. Do konca meseca maja je za moje skupine reden verouk, z gospo Herto pa se boste prvi in drugi razred dogovorili, ker ste že vso snov  predelali. Pridni ste bili. V petek boste birmanci imeli še zadnje spraševanje pred srečanjem z škofom. Temeljito se pripravite. Na binkoši je sv. maša tudi pri Miklavžu, lepovabljeni. Družino prejmete naročniki. Želim vam vsem lep in blagoslovljen binkoštni teden.Vaš Milan žpk

 Pridi Sv. Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svojeljubezni.Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.