Oznanila 17. 3. 2019 – 24. 3. 2019 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam in k molitvi Križevega pota ob petkih in nedeljah. V torek je praznik Sv. Jožefa, zato lepo vabljeni k prazničnim sv. mašam. V nedeljo ob 11h bodo prepevale sestre in brat Jakob in po maši bodo zapeli še nekaj pesmi, saj 25. marca obhajamo Marijin praznik in bo sveta maša temu primerno v nedeljo oblikovana. Vabljeni k sveti maši v večjem številu. Veliko je bilo dela z “ruštanjem” cerkve. Sedaj se začne obnova postopoma. Letos še nismo imeli srečanja za ŽPS in KLJUČARJE, ker sem bil poškodovan. Zato v četrtek po večerni sv. maši lepo vabim na srečanje vse v veroučno učilnico, da začnemo in nadaljujemo z našimi pastoralnimi srečanji. Prosim, da se srečanja zanesljivo udeležite. Dali smo narediti novo okno za zakristijo pri sv. Miklavžu, hrastovo s termopan stekli. Plačal sem 500€. Staro okno je bilo preperelo in dotrajano. Postopoma bomo vsa okna zamenjali pri sv. Miklavžu. Šolska mladina ima reden verouk. Za prvo nedeljo ste darovali 381 €. Iskreno se zahvaljujem. Ravno toliko sem plačal položnice 15. marca.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k svetim mašam. Ta teden je več objavljenih sv. maš. Obhajamo tudi praznik Sv. Jožefa Jezusovega rednika. Sv. Jožef je priprošnjik za srečno zadnjo uro in za milostno sodbo božjo. Radi se mu proporočajmo.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk