Oznanila 16. 4. 2023 – 23. 4. 2023 Leto ”A”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Z veseljem vas vabim k večernim svetim mašam. Spodbudno bi bilo, ko bi se kaj več molilo pred sveto mašo. Tako pa pridemo zadnji trenutek in  seveda potem ni časa za molitev, ker se takoj maša začne. Če bomo molili, potem res smemo pričakovati božjo naklonjenost in božji blagoslov. Le potrudimo se. Iskreno se zahvaljujem za velikonočno darovanje, ko ste darovali 1260€ in ob blagoslovu jedil ste darovali 1055€. Ta teden smo nabavili 5511 litrov kurilnega olja. Cisterno v novi stavbi smo napolnili do vrha, v cisterni pod veroučno učilnico pa je približno 7000 litrov kurilnega olja. Tudi prihodnjo kurilno sezono  nas ne bo zeblo. Čakamo tudi na ponudnika za predračun obnove orgel v župnijski cerkvi. Tako malo je teh restavratorjev, zato pa je potrebno čakati na najboljšo ponudbo. Verouk poteka po ustaljenem redu. Prvoobhajanci se lepo pripravljajo na praznik prvega svetega obhajila. Gospod Klemen Langus mi je tudi za letos obljubil, da je pripravljen slikati, kot sedaj že vsa leta, kar sem župnik na Dobrni. Takoj po l. maju bomo imeli sestanek in se bomo o vsem pogovorili.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Z veseljem prihajajte k oznanjenim svetim mašam. Spodbudno bi bilo, ko bi se pred sveto mašo kaj molilo. Če bomo molili, potem smemo pričakovati božjo naklonjenost in božji blagoslov. Tako pa je preveč klepetanja pred sveto mašo. Iskreno se zahvaljujem za velikonočno darovanje, ko ste darovali 355€ in ob blagoslovu ognja 120€ za božji grob. Podpečan Drago z družino in Javornik Stanko se trudijo, da z prodajo lesa še dobimo kakšen denar za vzdrževanje naše župnije. Iskreno želim, da bomo letos sanirali poškodovani steni na zvoniku, da bo vsaj nekaj časa mir. Denarja je že nekaj zbranega, pa še nekaj se ga bo nateklo na Delavsko Hranilnico.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk