Oznanila 16. 1. 2022 – 23. 1. 2022 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA.

Lepo vabljeni k oznanjenim  svetim mašam. V torek začnemo z tednom molitve za edinost kristjanov. Pri večerni maši bomo brali božjo besedo in imeli kratko razmišljanje na temo edinosti. Lepo vabljeni v večjem številu k sveti maši. Dan se že lepo daljša, da se lažje udeležujete večerne sv. maše. V februarju bomo imeli svete maše ob 18h. Sporočam nekaj podatkov verske prakse za lansko leto, kakor se je pokazala v številkah. Poroki sta bili dve. Krščenih je bilo 26 dečkov in deklic. Pogrebov je bilo 29. Zaradi korone ne štejemo nedeljnikov. Obhajil je bilo razdeljenih 14000. Prvoobhajncev je bilo 23, Birmancev je bilo 21, vseh vpisanih k verouku je bilo 165 učencev in učenk. Nabavili smo 10.000 litrov kurilnega olja, da se lahko grejemo. Popolnoma smo prenovili strelovod na  župnijski cerkvi, sproti smo plačevali vse račune, ki jih ni bilo malo. Prostovoljno se je steklo v cerkveno blagajno 23.985€, izdatkov pa je bilo za 24.650€. Do sedaj ste mi prostovoljno darovali za cerkvene potrebe, ko sem raznašal koledarje in molitvenike 5600€. Na NKBM imamo trenutno 10150€. Iskreno sem vam hvaležen za skrb, ki jo imate na materijalnem področju, več pa bo potrebno storiti za versko poglobitev, o tem pa v naslednjih oznanilih.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k svetim mašam. Nekaj podatkov iz verske prakse za lansko leto vam bom navedel: poroki sta bili dve, krsti so bili štirje, pogrebov je bilo 7. Zaradi korone ne štejem nedeljnikov.Obhajil je bilo razdeljenih  4500-lepo in spodbudno. Nabavili smo 4000l kurilnega olja, da se lahko grejemo, sproti plačujemo vse račune. Telefon in televizijo bomo popolnoma odjavili. Prostovoljno ste darovali pri sv. mašah 5790€. Potrošili pa smo 6850€. Zaradi prodaje lesa imamo na Delavski hranilnici okoli 3000€. Sam vam po svojih močeh pomagam,da lažje poslujemo. Imamo obveznosti tudi do škofije. Dokler bo župnija samostojna, moramo sami pokrivati vse stroške. Zato iskreno prosim, da ob prvih nedeljah le več prispevate, da bomo tudi v prihodnje finančo samostojni. Letos bomo morali obvezno tudi sanirati fasado zvonika.

Za vse kar dobrega storite za svojo župnijo se vam iskreno zahvaljujem.

Milan žpk