Oznanila 13. 9. 2015 – 20. 9. 2015 Leto ”B”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Prvo srečanje z veroukarji sva opravila z gospo Herto. Ta teden bodo dobili učne pripomočke.  Za prvi in drugi razred stane učbenik 8€,  prav tako za devetošolce knjiga pot v prihodnost stane 8€, za ostale veroukarje, če bodo vzeli učbenik in delovni zvezek skupaj stane 12€, posamezno 8 ali 4€. Prosim, da redno nosite s seboj oboje, ker sicer ne moremo delati. Tudi za ogrevanje prosim starše za l0€. Iskrena hvala.V četrtek po večerni sv. maši sklicujem prvo sejo ŽPS in ključarje v tem šolskem letu. Dobili smo gradivo za obravnavo, ki nosi naslov: DRUŽINA-POT CERKVE. Mesečno se bomo srečevali in obravnavali predvidene teme. Razen v septembru se bomo mesečno srečevali vsak zadnji četrtek v mesecu. Zato si tako tudi organizirajte čas, da se boste lahko redno udeleževali srečanj. V letu 2016 bo urganiziran vseslovenski shod družin na kar se moramo temeljito pripraviti. V nedeljo je sv. maša tudi pri Sv. Miklavžu lepo vabljeni. Iskrena hvala za prvonedeljsko nabirko-512€. Družina čaka na naročnike.

Želim vam lep in  blagoslovljen teden.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA PAŠKEM KOZJAKU

Lepo vabljeni k oznanjenim sv. mašam. Ta teden smo zaključili z prenovo prostorov v pritličju župnišča. Sedaj prosim, če lahko te prostore temeljito očistite, da bomo  lahko potem namestil nazaj knjige in ostale stvari, ki spadajo v te prostore in da uredim pisarno. Na okna še pridejo zavese, ki jih bodo podarile domačinke. Takoj, ko bomo dobili termostatske ventile, jih bomo namestili in potem poskusno zagnali peč, da vidimo če  to vse skupaj deluje. Pri vhodu v župnišče in v cerkev bomo namestili luč s senzorjem, da se bo po potrebi prižigala. Za vse delo z materialom sem plačal 700€. Zbelili so tudi bele površine v Marijini kapeli do cokla. Ostalo pride na vrsto, ko bo oder odstranjen. Če se bo stena za oltarjem toliko posušila jo bomo sanirali do praznika Vseh Svetnikov. Ta teden sem mislil nabaviti še kurilno olje pa sem bil opozorjen z strani župljana, da cisterna nekje pri vrhu spušča. Zato jo moramo prej temeljito pregledati. Za učence in učenke, ki obiskujejo verouk na Dobrni je urnik kakor smo se dogovorili. Tukaj pa se srečujemo pri sv. maši ob sobotah ali nedeljah. Tudi ta teden se je steklo v cerkveno blagajno 215€. Iskrena hvala.

Želim vam vsem lep in blagoslovljen teden.

Milan žpk