Oznanila 12. 1. 2020 – 19. 1. 2020 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k svetim mašam ob delavnikih. Danes se poslavljamo od rajnega Repas Rudija, zato danes ne morem nadaljevati z družinskim blagoslovom. Jutri bom začel pri Okrožnikovih v Strmecu nad Dobrno pa vse do Maršnjakovih. V torek bom nadaljeval v Brdcah nad Dobrno; začel bom pri Kamšakovih in nazaj v dolino. V sredo bom začel v Zavrhu pri Kristanovih in nadaljeval proti Kotnik Rudiju in zaključil v četrtek Zavrh. V petek  bom nadaljeval v Vrbi in začel pri Glažar in nadaljeval proti Sv. Miklavžu in zaključil v soboto dopoldne. Popoldne pa še obiščem družine od Šibanc do Dobovičnik. S tem bom po večini  zaključil z blagoslovi. Vse ostale pa bom še blagoslovil  naslednji ponedeljek. Po končanih blagoslovih bom o vsem izčrpno poročal, vas seznanil z statistiko o preteklem letu in vas bom seznanil z načrti, ki jih imamo za to leto. Prosim, obnovite naročnine za  Ognjišče in Družino in iskreno vam priporočim Mohorjeve knjige za to leto. Cena je 48€. Izidejo v decembru. Plačati jih je potrebno do svečnice. Reden verouk je za vse skupine. Iskrena hvala za prvonedeljsko nabirko 386€.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Vabljeni k sveti maši.Lahko poravnavate naročnino za Mesečnik Ognjišče.