Oznanila 10. 9. 2017 – 17. 9. 2017 Leto ”A”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Ta teden začenjamo z veroučnimi srečanji. Urnik verouka je izpostavljen na oglasni deski pa vendar ga tudi tukaj posredujem. Prvi razred bo imel v tem šolskem letu verouk ob četrtkih ob 16h..Drugi B razred in tretji razred imata  verouk v ponedeljek 6. uro, sedmi razred pa srečanje v penedeljek 8.uro.V torek 7.uro imata verouk 5a 5b.V četrtek  imajo verouk 6.raz. šesto uro, 9.raz. sedmo uro in 8.raz. osmo uro.V petek imata veroučno srečanje 2raz. in 4.raz. peto uro.Starši ali zakoniti zastopniki učencev ne pozabite napisati celoletnega  opravičila in izjave za odsotnot od varstva vozačev ali podaljšanega bivanja, ker ima vaš otrok ali verouk ali kakšno drugo dejavnost. Vsi, ki bodo jutri prinesli v šolo to opravičilo, bodo celo šolsko leto nemoteno  opravljali to izvenšolsko dejavnost. Pomagajmo otrokom k njihovemu celostnemu razvoju tako na telesnem, duhovnem duševnem razvoju. Ljudje smo telesno duhovna bitja, zato moramo razvijati v sebi tudi to duhovno dimenzijo, da ne bomo postali podobni živalim, ki duhovnosti ne poznajo. Ko bomo imeli število vseh veroučencev po razredih, bomo nabavili učno gradivo. Nekaj malega pa boste starši prispevali tudi za ogravanje. Družino si vzemite naročniki.

Želim vam blagoslovljeno šolsko leto.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Tudi v tem tednu bosta dve sveti maši in vas lepo vabim,da se jih udeležite sorodniki, prijatelji in znanci in drugi župljani.

Naj vas spremlja božji blagoslov