Oznanila 10. 3. 2019 – 17. 3. 2019 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam in k molitvi Križevega pota ob petkih in nedeljah. Do srede bo cerkev  poodrana. Nato začnemo s sanacijo vseh okenskih ksimsov, ker so v zelo slabem stanju. Ostrešje  župnijske cerkve bo temeljito pregladano, odstranjena bo vsa  poškodovana opeka in zamenjana z novo kolikor bo potrebno, nato pride cela fasada pobarvana na novo. Če nebo daljšega poslabšanja vremena bodo dela zaključena pred Veliko nočjo. Zato vam delo priporočam v molitev. Sprehajalci okoli cerkve naj bodo malo previdni, bodo pa tudi opozorila na vidnem mestu. Obnova zvonika pride na vrsto malo kasneje. Ta teden je verouk za vse skupine. V petek po večerni sveti maši vabim vse starše letošnjih birmancev na prvi sestanek v veroučno učilnico. Pogovoriti se moramo o stvareh, ki se dotikajo naše priprave na sveto birmo. Prosim vas  za zanesljivo udeležbo. Če lahko se prosim udeležite tudi molitve križevega pota.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. V soboto zvečer ob 18h sklicujem sestanek ŽPS, Ključarje in Gospodarski svet  v župnišče. Pred nami je praznovanje Velike noči, zlata maša g. Toneta Krnca in morebitna delna obnova nadstropja v župnišču. Prosim, da se sestanka udeležite vsi, ki ste zastoniki župnije in so vam župljani zaupali poslanstvo.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Milan žpk