Oznanila 1. 6. 2014 – 8. 6. 2014 Leto ”A”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Danes se veselimo osemnajst dečkov in deklic, ki se bodo prvič srečali z Jezusom v sv. obhajilu. Po maši se bomo še skupaj slikali in potem še posamezno, kolikor boste starši želeli. Po zaključku v cerkvi sledi pogostitev otrok in staršev v novi veroučni učilnici. Ta teden zaključujemo z veroučno šolo in v nedeljo se bomo Bogu zahvalili za vse milosti, ki smo jih v tem letu prejeli. Vsi, ki ste spričevala vrnili, vam jih bova z gospo Herto tudi napisala za to leto. Podpisane potem zopet pravočasno prinesite nazaj. Šolarji in starši ne pozabite, da je vsako nedeljo in praznik sv. maša in da smo kot kristjani dolžni se udeleževati sv. maš in iz njih črpati moč za svoje vsakdanje življenje. Otrokom dajmo zgled z dejanji in ne z besedami, da nam bodo verjeli. Danes se vam iskreno zahvaljujem za prvonedeljsko nabirko. Ta teden bomo začeli polniti cisterno za kurilno olje za naslednjo kurilno sezono. V poletnih mesecih bomo obnovili tudi strelovod na župnijski cerkvi, ki je zelo pomajnkljivo ali neustrezno narejen. Delovati mora brezhibno. Družina in Ognjišče čakata na naročnike. Iskrena hvala staršem birmancev in prvoobhajencev za lepo očiščeno in okrašeno cerkev, za pozornost, ki ste mi jo izkazali, pevcem in pevkam pod vodstvom g.Simona Jagra za lepo petje, otroškemu pevskemu zboru in gospe Mihaeli in možkemu zboru z gospo Marino na čelu, ker pomagate oblikovati praznična bogoslužja.

Naj dobri Bog vse spremlja z svojim blagoslovom.

Vaš Milan, žpk.