Obredi velikega tedna

ŽUPNIJA DOBRNA

 

Velik četrtek:

 • Ob 19h: Spomin Zadnje Večerje in sv. maša za rajne starše Štraus in starše Hajdnik in vse ostale sorodnike

Velik petek:

 • Ob 19h: obredi Velikega petka

Velika sobota

 • Ob 7h: blagoslov ognja
 • Blagoslov Velikonočnih jedi:
  • ob 9h: v župnijski cerkvi
  • ob 10h: pri križu na Klancu
  • ob 11h: pri Kristanovi kapeli
  • ob 12h: pri Flisovem križu v Zavrhu
  • ob 13h: v cerkvi pri sv. Miklavžu
  • ob 14h: v župnijski cerkvi
  • ob 15h: v župnijski cerkvi
  • ob 16h: pri novi kapeli v Lokovini
 • Ob 19h: Velikonočna vigilija in sv. maša za Ano 9.obl. za Stankota in Rafkota Petek

Velika noč

 • Ob 6.30h: Vstajenjska procesija in sveta maša za žive in rajne in za Rošer Petra obl.
 • Ob 10.30h: za Pihler Franca in Marijo in za rajne Pihler, Zakrajšek, Založnik in Kozar

 

 

ŽUPNIJA SV. JOŠT NA PAŠKEM KOZJAKU

 

Velik četrtek:

 • Ob 17h: spomin zadnje večerje in sv. maša za Martinc Mirkota in za Karla in Stanislavo in za starše Pajer

Velik petek:

 • Ob 17h: obredi Velikega petka

Velika sobota

 • Ob 8h: zjutraj blagoslov ognja in gobe
 • Blagoslov Velikonočnih jedi:
  • ob 15h in ob 16h blagoslov velikonočnih jedil v župnijski cerkvi
 • Ob 18h: začetek velikonočne vigilije in sveta maša za Slatinšek Marijo in Ivana in Juhart Srečkota

Velika noč

 • Ob 7h: vstajenjska procesija in sveta maša za Jurko Justina obl.
 • Ob 10h: za Jurko Jankota