‘Neuvrščeni’ Posts

 

Oznanila 18. 2. 2024 – 25. 2. 2024 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Prve korake smo naredili v sveti postni čas. Povabljeni smo, da v tem času več in bolje molimo, delamo dobra dela in se tudi postimo. Post ni sam sebi namenjen, ampak nam pomaga duhovno rasti. Pomaga nam, da se osvobodimo določenih razvad katerim smo morda že sužnji pa naj bo to hrana in prekomerno uživanje alkoholnih pijač ali da se otresemo drugih zasvojenostim. Vsak sam najbolje ve čemu je suženj. Lahko v tem času naredimo veliko dobrega v korist našim bljižnjim. Tudi molitvi se več posvečajmo. Molitev je hrana za našo dušo. Molitev nam pomaga, da se lažje bolj prav odločamo, da pridemo do pravih spoznanj. V sredo 28. februarja ste vabljeni v veroučno učilnico po večerni maši na DELAVNICO MOLITVE ZA ŽIVLJENE. Morda se bo le kdo našel v tem. Delavnico bo vodila ga. Anja. Pridite iz radovednosti, da boste videli, kaj to je. Morda vam bo stvar všeč. Tudi plakat v oglasni deski vas vabi. Radi se tudi udeležujte sv. križevega pota. Reden verouk je za vse skupine.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Prve korake smo naredili v Sveti postni čas. Povabljeni smo, da v tem času več in bolje molimo, delamo dobra dela in se tudi postimo. Post ni sam sebi namenjen, ampak nam pomaga duhovno rasti. Pomaga nam, da se osvobodimo določenih razvad katerim smo morda že sužnji pa naj bo to hrana in prekomerno uživanje alkoholnih pijač in pretirano kajenje ali da se osvobodimo drugih zasvojenosti. Vsak sam najbolje ve, čemu
je suženj. Lahko v tem času naredimo veliko dobrega v korist našim bljižnjim. Tudi molitvi se več posvečajmo. Molitev je hrana za našo dušo. Pomaga nam, da se lažje bolj prav odločamo, da pridemo do pravih spoznanj. Vsekakor pa bodimo redni udeleženci svetih maš in lepo in doživeto sodelujmo.

Milan žpk

 

Oznanila 11. 2. 2024 – 18. 2. 2024 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Vsredo začenjamo novi močni čas v cerkvenem letu in ga začenjamo s PEPELNICO. Postni čas nas vabi k pripravi na praznovanje VELIKE NOČI. Še nam odmeva v srcu Sveta božična noč, ko smo praznovali rojstvo Božjega sina, sedaj se pa zopet bližamo drugi NOČI, ko je božji sin premagal smrt in zmagovalno vstal iz groba. Minilo je več kot trideset let po njegovem rojstvu, da ja zmogel narediti tako herojsko dejanje in za človeštvo tako odrešujoče. Če ne bi tega storil, bi še vedno tičali v stanju neodrešenosti. Velika noč ni samo spomin, ampak je vedno novo dogajanje, kajti narava se vsako pomlad prebudi v novo življenje in prav tako tudi človek. Umiramo staremu in se prebujamo v novo. Pepeljenje pomeni ravno to. Gospod nas iz naše minljivosti – pepela vabi v slavo Vstajenja v Novo Življenje. Ob postnih petkih in nedeljah bomo molili tudi križev pot pred sveto mašo. Do sedaj ste se vedno lepo odzvali. Tudi letošnji postni čas lepo izkoristite. Iskrena hvala za nedeljsko darovanje 450 evrov.

Naj bo Postni čas za vse nas koristen in zdravilen.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

V sredo začenjamo novi močni čas v cerkvenem letu in ga začenjamo s PEPELNICO. Postni čas nas vabi k pripravi na praznovanje VELIKE NOČI. Še nam v srcu odmeva Sveta božična noč, ko smo praznovali rojstvo Božjega Sina, sedaj pa se bližamo drugi NOČI, ko je Božji Sin premagal smrt in zmagoslavno vstal iz groba. Minilo je več kot 30 let po njegovem rojstvu, da je zmogel narediti tako herojsko dejanje in za človeštvo tako odrešujoče. Če ne bi tega storil, bi še vedno tičali v stanju neodrešenosti. Velika Noč ni samo spomin, ampak je vedno novo dogajanje, kajti narava se vsako pomlad prebudi v novo življenje in prav tako tudi človek. Umiramo staremu in se prebujamo v novo. Pepeljenje pomeni ravno to. Gospod nas iz naše
minljivosti – pepela vabi v Slavo Vstajenja in večnega življenja.

Zato naj bo postni čas za nas vse koristen in zdravilen.

Milan žpk

 

 

 

Oznanila 4. 2. 2024 – 11. 2. 2024 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Lepo vabljeni k oznanjenim svetim mašam. Ta teden ni verouka v torek in v četrtek zaradi proslave in Prešernovega praznika. Nabavili smo 2800 litrov kurilnega olja za novo stavbo. V nedeljo je god Lurške Matere božje in je svetovni dan bolnikov. Večerne maše se v februarju zvečer ob 18h.

Želim vam obilo božjega blagoslova.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši, ki bo ta teden smo ob nedeljah, ker je v soboto ni naročene. Ob sobotah in nedeljah bodo redno svete maše, ča bodo naročene.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

 

Oznanila 28. 1. 2024 – 4. 2. 2024 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Počasi zaključujemo mesec januar. Vpetek praznujemo še zadnji praznik v božični dobi – Svečnica. Sveti maši bosta ob sedmih zjutraj in ob šestih zvečer. Blagoslovili bomo sveče in ob prižganih svečah bomo izpovedali vero in bomo obnovili krstne obljube. Sveče boste lahko dobili pri gospe Ireni in plačali priporočeni dar. Ker je tudi prvi petek, bom obiskal vse, ki jih ob prvih petkih obiščem. Vnedeljo je prva nedelja v mesecu, zato vam priporočim darovanje in se za vsak dar iskreno zahvaljujem. V četrtek zvečer po maši prosim člane in članice ŽPS in ključarje, da se udeležite sestanka v veroučni učilnici. Imamo še nekaj snovi za obdelati. Bodite zanesljivi.

Na vas vse spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. Včeraj smo se poslovili od pokojne Bračič Cecilije. Počasi zaključujemo mesec januar in v petek še obhajamo zadnji praznik v božični dobi. Imel bom dovolj sveč, da jih boste lahko prejeli in ob blagoslovljenih svečah bomo izpovedali vero in bomo obnovili krstne obljube. Lepo vabljeni v večjem številu k sveti maši. Zaradi zdravstvenih razlogov ne bom vršil blagoslovov po Paškem Kozjaku. Sprejmite z razumevanjem. Zopet bom moral narediti temeljiti pregled. Pritisk mi močno niha.

Milan žpk

 

 

Oznanila 21. 1. 2024 – 28. 1. 2024 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Z blagoslovi sem zaključil, imam šs nekaj družin, tudi te bom obiskal. Vreme me je zadržalo. Danes bi vam rad posredoval nekaj številk, ki so se pokazale ob tem, ko sem urejal statistiko za Škofijo za lansko leto. Krstil sem 23 otrok, pri prvem obhajilu je bilo 19 otrok, birme ni bilo. Poročil sem 8 parov. Pokopal sem 21 župljanov in župljank. Povprečna udeležba pri sveti maši ob nedeljah se je gibala okoli 200 udeležencev; včasih več, včasih manj. Razdeljenih je bilo čez celo leto 14.600 sv. Obhajil. V župniji deluje mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom profesorja Simona Jagra. Deluje otroški pevski zbor pod vodstvom gospe Mihele Podjavoršek in mentorice gospe Tatjane Bačovnik. Pri mašah sodelujejo bralci božje besede, ministranti obeh spolov. Deluje ŽPS in klučarji, čistilke in krasilke cerkve. Gospa Milica in Marica vzorno skrbita za čistočo veroučnih učilnic, gospa Ivanka ima tedensko skrb za župnišče in gospe, ki urejajo okolico cerkve in župnišča. V cerkveno blagajno se je steklo 25.858 evrov. Potrošili smo za 63.261 evrov. Prodali smo zemljišče Občini Dobrna za 46.240 evrov. Naj navedem večje investicije: Obnova Orgel, župnijska streha, nabava kurilnega olja, tiskalnik za pisarno in računalnik, prispevek za poplave, dajatve škofiji, nabava harmonija, položnice in drobnne stvari. Vse to je zneslo to vsoto. Ob blagoslovih ste mi darovali 7100 evrov .Na NKBM se nahaja 27000 evrov. Letos bomo obnovili še Kaplanijo in obnovili sanitarije in bomo skrbeli, da nas ne bo zeblo. Iskrena hvala spoštovani farani za skrb, ki jo imate do mene in župnije.

Naj vas Bog blagoslovi.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. Naj vam posredujem nekaj podatkov iz cerkvene prakse, kakor so se pokazali v številkah: Lani je bilo krščenih osem otrok, pogrebi so bili štirje, poroka je bila ena. Povprečna udeležba pri nedeljski sveti maši se giblje od 30 do 40 udeležencev, Razdeljenih je bilo 2900 svetih obhajil. V cerkveno blagajno se je izteklo v letu 2023 6617 evrov. Od tega prihodka smo vložili na Delavsko Hranilnico 5400 evrov. Poravnal sem obveznosti do Škofije, gospa Ana pa ureja vse ostale račune po E pošti. Nekaj sto evrov je še za polog na banko. Poslujemo pozitivno, vsi pazimo na vsak evro, da ga pametno potrošimo, Sedaj se v župnišču urejata dve sobi kamor bomo lahko namestili knjige. Prizadevajo si gospod Avberšek Ivan, brat Jože, Podpečan Drago, Javornik Stanko pa verjetno še kdo. Rošer Vili ureja okolico pri parkirišču in
pokopališču. Za to delo ima posluh gospod župan g. Bojan Borovnik in Žiga. Mnogi se trudite in prizadevate za urejenost in lepoto kraja. Le tako naprej.

 

Oznanila 14. 1. 2024 – 21. 1. 2024 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Za blagoslov mi je ostala še kompletna Vrba. V ponedeljek in torek jo bom blagoslovil. V sredo bom še zaključil z Brdcami nad Dobrno in potem bom letos zaključil z blagoslovi. Prihodnjo nedeljo bom o vsem poročal in vas bom tudi seznanil s statistiko verske prakse, kakor se je pokazala v številkah za lansko leto. Reden verouk je za vse skupne ta teden. Lahko se tudi naročate na mesečnik Ognjišče. Letna naročnina je 39 evrov. Naročnina za Mohorjeve knjige znaša 55 evrov, če bo plačana do Svečnice, potem bo dražje. Naročnina za list Prijatelj za bolnike znaša 15evrov, naročnina za tednik Družina znaša 149 evrov. Za nekaj se le odločite ali po župnijskem uradu ali po pošti. Tudi na verskem in duhovnem področju se izobražujmo.

Želim vam vse lepo.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. Na Dobrni ta teden zaključujem z družinskim blagoslovom. Če bi katera družina ali posameznik želel, da blagoslovim tudi vaše domove, sem na voljo ob sredah, četrtkih in petkih do Svečnice. Pridejo vpoštev družine in posamezniki na Paškem Kozjaku proti Velenju, ker doliško stran se že blagoslovil pred nekaj leti. S tem bi prosil za vodiča in prevoz, da se ne bom zgubljal po teh hribih in dolinah. Sporočite mi, sem na razpolago. To so čudovita srečanja.

Milan žpk

 

Oznanila 7. 1. 2024 – 14. 1. 2024 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Danes in jutri bom blagoslavljal še Klanec nad Zdraviliščem proti Bačičevim, jutri pred in po verouku naselje Kristanovih in še Klanc od Štimulakovih proti Krivčevim, v torek se bom zapeljal v Parož in bom blagoslovil tudi Špeglove družine. V sredo bom blagoslavljal proti Rednjakovim v Parožu. V četrtek in petek bom blagoslavljal Zavrh nad Dobrno in bom začel pri Kristanovih, v soboto in nedeljo po Vrbi in še naslednji ponedeljek po Vrbi. V primeru slabega vremena pa se bo vse skupaj upočasnilo. Vmes pa bo potekal še reden verouk. Iskrena hvala za vsa lepa srečanja in za naklonjenost vseh, ki jih srečujem. V sredo bo tudi pogreb.

Želim vam vse lepo in si želim lepega srečanja z vami župljani.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. Upajmo, da ne bo preveč slabo vreme, da se boste lahko udeležili svetih maš. Če kdaj ne bi mogel priti maševati, to sprejmite z razumevanjem. Lahko se bo zgodilo, da kdaj cesta ne bo splužena ali bo preveč spolzko. Če bo vreme ugodno, se bomo redno srečevali. Vzemite si blagoslovljeno vodo.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

 

 

Oznanila 31. 12. 2023 – 7. 1. 2024 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Lepo in doživeto smo obhajali božične praznike.Danes pred NOVIM LETOM obhajamo drugi sveti večer. Sveti maši na Novega leta dan bosta kot ob nedeljah pa tudi k drugim svetim mašam ste iskreno vabljeni, še zlati na Gospodovo razglašenje ali na Svete Tri kralje v soboto. V torek zopet začnem z družinskim blagoslovom. Obiskal bom farane v Vinski Gorici, celi dan, v sredo do 16h bom blagoslavljal naselje Dobrna od Slugatovih do gospe Ide Šibanc in še dopoldne v četrtek. Nato se bom podal v Klanec in blagoslavljal ga bom, dokler ne bom zaključil vseh naselij pa se boste tudi medseboj obveščali. V soboto zaradi praznika bom bolj malo blagoslavljal. Tudi še v nedeljo po mašah bom še blagoslavljal po Klancu. V nedeljo pa bom naprej oznanil. Tako lepa in doživeta so srečanja z vami spoštovani farani. Ta teden še ne bo verouka. Božično številko Družine si vzemite pri oznanilih. Prinesite posodice za blagoslovljeno vodo od Svetih treh Kraljev. Ob različnih priložnostih jo uporabljajte.Ta voda ima še posebno moč, samo z zaupanjem in vero jo uporabljajmo. Magične moči nima.

Pogumno stopimo v NOVO LETO 2024, ki je PRESTOPNO.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo in doživeto smo obhajali božične praznike ob tako lepi udeležbi in sodelovanju cerkvenaga pevskega zbora in organistkinje. Tudi lepo ste darovali za cerkvene potrebe 450 evrov. Iskrena hvala. Danes obhajamo drugi sveti večer ob vstopu v NOVO LETO 2024, ki je prestopno leto. Z velikim zaupanjem glejmo naprej. Radi se udeležujte svetih maš. V soboto bomo blagoslovili vodo v čast Svetim trem kraljem. Ta voda ima izredno moč, če jo z zaupanjem in močno vero uporabljamo. Nima pa magične moči.

Z Bogom začnimo Novo leto, da bo dober tek imelo

 

Oznanila 24. 12. 2023 – 31. 12. 2023 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA.

Letos je bil kratek Adventni čas. Samo nekaj ur bo gorela četrta sveča, saj se zvečer že začnemo pripravljati na polnočno sveto mašo. Vabljeni od blizu in daleč. Prosim za lepo sodelovanje in tudi za praznične nabirke. Na sam praznik Božjega rojstva bo po maši ob 10h božično novoletni koncert, ob 15h bo družinska sveta maša in sodelujejo otroci. Na Štefanovo začnem z družinskim blagoslovom V Loki in nadaljujem v sredo, nato nadaljujem v četrtek in petek po obeh Lokovinah, v in soboto bom blagoslavljal po Pristovi. Na Silvestrovo in na Novega leta dan ne bom hodil po blagoslovih. V nedeljo bom sporočil za naprej. Rad bi tudi ob tem blagoslovu srečal čimveč družin. Vsaka družina bo prejela Marijanski koledar in posebno knjižico pa kaj malega bomo molili. Predvsem pa si želim pogovorov.

Želim si lepih srečanj srečanj z vami župljani.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Letošnji Advent je bil kratek, saj bo četrta sveča gorela le nekaj ur. Zvečer se bomo že pripravljali na sveto mašo v čast Božjemu rojstvu. Vabljeni k sveti maši od blizu in daleč. Po maši vam bomo postregli s kuhanim vinom. Priporočim vam pa tudi praznično nabirko. Jutri na sam preznik Božjega rojstva bo maševal g.Anton Hribernik iz Celja. Na Štefanovo in ostale maše v tem tednu bom opravil jaz. Pripravite za v torek vodo in sol za blagoslov.

Želim vam lepo in globoko doživljanje praznika božjega rojstva.

 

Oznanila 17. 12. 2023 – 24. 12. 2023 Leto ”B”

Read full article  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA.

Lepo vabljeni k adventnim svetim mašam. Prihodnjo nedeljo obhajamo že četrto adventno nedeljo in je obenem tudi že SVETI VEČER. Dopoldne so svete maše po nedeljskem razporedu, nato pa bo ob polnoči slovesna POLNOČNICA. Vabljeni ste od blizu in daleč. Pridimo h Kristusu in naj nas napolni z svojo LUČJO. Danes prejmete betlehemske lučke. Dobrna je že tako lepo praznično okrašena. Hvala vsem, ki se res trudite, da bi se nas prazniki res notranje dotaknili. Danes ob 15h bo srečanje družin z otroki in festival piškotov pri hiškah pod cerkvijo in ob 17h blagoslov  Pohajačevih jaslic pri bajerju, Lepo vabljeni. Šolska mladina opravi ta teden sveto spoved. Morda bo lahko prišel tudi g. Srečko v nedeljo.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Radi se udeležujte adventnih svetih maš. Danes boste prejeli betlehemsko lučko, ker na četrto adventno nedeljo že obhajamo sveti večer. Dopoldne bo sveta maša kot vedno. V nedeljo zvečer ob 21h pa bomo obhajali sveto mašo v čast Božjemu rojstvu. Vabljeni od blizu in daleč. Če bo brez padavin vzemite pot pod noge in pridite z baklami. Če bomo delili čaj ali kuhano vino se bomo še dogovorili. Pa jaslice lepo pripravite. Pri sveti maši lepo sodelujte s petjem.

Milan žpk