Blagoslov velikonočnih jedil

Blagoslov velikonočnih jedil

Velika sobota, 26. 3. 2016

  • ob 9h v župnijski cerkvi
  • ob 10h pri križu na Klancu
  • ob 11h pri Kristanovi kapeli
  • ob 12h pri Flisovem križu v Zavrhu
  • ob 13h v cerkvi pri sv. Miklavžu
  • ob 14h v župnijski cerkvi
  • ob 15h v župnijski cerkvi
  • ob 16h pri novi kapeli v Lokovini