Blagoslov ognja in velikonočnih jedi

Blagoslov ognja:

 

zjutraj ob 7.30h

 

Blagoslov velikonočnih jedi

 

ob 9h in 10h v župnijski cerkvi

ob 11h na razpotju ob križu na Klanc

ob 12h pri novi Kristanovi kapelici

ob 13h pri Flisovem križu v Zavrhu

ob 14h v cerkvi sv. Miklavža

ob 15h in 16h v župnijski cerkvi