Oznanila 1. 3. 2020 – 8. 3. 2020 Leto ”C”

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k svetim mašam ob delavnikih in k molitvi križevega pota ob sredah, petkih in nedeljah pred sveto mašo. Naj nam iskrena molitev in premišljevanje Jezusovega trpljenja pomaga k bolj doživetemu  obhajanju velikonočnih praznikov. Zaenkrat v Sloveniji še ni okužbe z korona virusom, vandar nam Slovenska škofovska konferenca predlaga naslednje do preklica: naj v kropilnikih v cerkvah ne bo blagoslovljene vode. Ko vstopimo v cerkev se lepo pokrižamo in pokleknemo, če smo le zdravi. Pri pozdravu  miru in sprave si ne podajamo roke in sveto obhajilo strogo prejemamo samo na roko. Skrbimo za redno umivanje rok. Navodila veljajo do preklica. V četrtek po večerni sveti maši sklicujem sestanek za ŽPS in Ključarje. Nadaljujemo po programu začeto snov in ob enem iz svojega okolja kjer živite člani ŽPS predlagajte kandidata, ali kandidatko  za obdobje naslednjih pet let. Prosim, da se sestanka zanesljivo udeležite. Prihodnjo nedeljo vas lepo vabim v Slomškovo dvorano v novi stavbi na ogled veseloigre Kako iz krize, če v zakonu zaškripa. Dramska skupina iz Šmartnega v Rožni dolini bo vesela, če bomo dvorano napolnili do zadnjega sedeža. Zraven Oznanil imate tudi vabila. Vstopnina je prostovoljno 5€. Za mladino je vstop prost. Reden verouk je za vse skupine. Danes iskrena hvala za nedeljsko nabirko. Za novo stavbo sem nabavil 1200l kurilnega olja.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Vabljeni k sveti maši. V postnem času naj nam iskrena molitev in premišljevanje Jezusovega trpljenja pomaga k  bolj doživetemu obhajanju velikonočnih praznikov. Zaenkrat v Sloveniji še ni okužbe z Korona virusom, vendar nam Slovenska škofovska Konferenca predlaga naslednje ukrepe, kar se tiče naših cerkva in obiska le teh in to do preklica: naj v kropilnikih v tem času ne bo blagoslovljene vode. Ko vstopimo v cerkev se lepo pokrižamo in če nam zdravje dopušča pokleknemo. Pri pozdrav miru in sprave si v tem času ne podajamo rok in sveto obhajilo strogo prejemamo na roko. Skrbimo za pogosto umivanje in razkuževanje rok. Navodila veljajo do preklica.  Ognjišče za marec je na voljo naročnikom.

Želim vam blagoslovljen teden.

Milan žpk