Obredi velikega tedna

Preberi več  | Ni komentarjev

ŽUPNIJA DOBRNA

 

Velik četrtek:

 • Ob 19h: Spomin Zadnje večerje in sveta maša za Horjak Jožeka in Kravos Emila

Velik petek:

 • Ob 19h: Obredi velikega petka: božja beseda, prošnje, češčenje križa in obhajilni obred

Velika sobota

 • Ob 7h: blagoslov ognja
 • Blagoslov Velikonočnih jedi:
  • ob 8.30h: v župnijski cerkvi
  • ob 9.30h: pri križu na Klancu
  • ob 10.30h: pri Kristanovi kapeli
  • ob 11.30h: pri Flisovem križu
  • ob 12.30h: v cerkvi pri sv. Miklavžu
  • ob 13.30h: v župnijski cerkvi
  • ob 14.30h: v župnijski cerkvi
  • ob 15.30h: pri novi kapeli v Lokovini
 • Ob 19h: Velikonočna vigilija: slavje Luči, božja beseda, blagoslov vode, izpoved vere in slovesno bogoslužje za Polenek Antona, Rozalijo, Slavkota in Cvetko Rošer

Velika noč

 • Ob 6h: Vstajenjska sveta maša, zahvalna pesem, sveta maša na čast Materi božji za zdravje
 • Ob 11h: za Marka Dušaka, za vse rajne Košanove, za Mileno in Milana Voga

 

 

ŽUPNIJA SV. JOŠT NA PAŠKEM KOZJAKU

 

Velik četrtek:

 • Ob 17h: Obredi velikega ćetrtka: spomin Zadnje večerje in sveta maša za Verboten Bernardo

Velik petek:

 • Ob 17h: Obredi velikega petka: božja beseda, prošnje, češčenje križa in obhajilni obred

Velika sobota

 • Ob 7.45h: zjutraj blagoslov ognja in gobe
 • Ob 18h: velikonočna vigilija in blagoslov velikonočnih jedil
  Slavje luči, božja beseda, blagoslov vode, izpoved vere, nato slovesno bogoslužje in sv. maša za Jurko Justina obl. za Marijo in Minko in BLAGOSLOV JEDIL

Velika noč

 • Ob 8.30h: Vstajenjska sveta maša, zahvalna pesem in sveta maša za Slatinšek Marijo in Ivana, za Juhart Srečkota in rajne sorodnike

Oznanila 14. 4. 2019 – 21. 4. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Z današnjo nedeljo stopamo v neposredno bližino Jezusovega trpljenja in vstajenja. S cvetjem in zelenjem  spremljamo tudi mi Jezusa na njegovi poti k zmagi nad trpljenjem in ga spremljamo v slavo vstajenja. Vse to bomo še posebno doživljali v SVETEM TRIDNEVJU, ko bomo na Veliki četrtek obhajali spomin zadnje večerje –  postavitev svete maše, posvečenje apostolov v duhovnike in molili za edinost med verujočimi. Na Veliki petek bomo poslušali poročilo o trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Letos nam ga bodo ministranti pod vodstvom Slakan Primoža prav v živo predstavili. Bo zelo zanimivo. Nato bomo molili in peli prošnje in častili Jezusov križ od koder je prišlo odrešenje. Nato pa bomo prejeli še sveto obhajilo. Na veliko soboto bo blagoslov ognja in gobe ob 7h zjutraj. Prvi blagoslov velikonočnih jedil v žup. cerkvi bo ob 8.30h, pri križu na Klancu bo ob 9.30h, pri Kristanovi kapeli bo ob 10.30h, pri Flisovi  kapeli bo ob 11.30h, V cerkvi Sv. Miklavža bo ob 12.30h, nato v žup. cerkvi bo ob 13.30h in še blagoslov ob 14.30h in zadnji blagoslov v Lokovini bo ob 15.30h. Velikonočna vigilija bo ob 19h. Pri blagoslovih velikonočnih jedil lepo naprošam za darove za božji grob v Sveti Deželi. Vstajenjska maša bo ob 6h zjutraj. Druga slovesna ob ljudskem petju pa ob 11h. Iskreno vam priporočim praznično nabirko. Jutri in v torek še obiskujem bolne in ostarele. Šolska mladina nima verouka ta teden.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Z današnjo nedeljo stopamo v neposredno bližino Jezusovega trpljenja in vstajenja. S cvetjem in zelenjem spremljamo tudi mi Jezusa na njegovi poti k zmagi nad trpljenjem in ga spremljamo v slavo vstajenja. Vse to bomo še posebej doživljali v SVETEM TRIDNEVJU, ko bomo na Veliki četrtek obhajali spomin ZADNJE VEČERJE – postavitev svete maše, posvečenje apostolov v duhovnike in molili za edinost med verujočimi. Na VELIKI PETEK bomo poslušali poročilo o trpljenju  našega Gospoda Jezusa Kristusa. Nato bomo molili in peli prošnje in častili Jezusov križ od  koder je brišlo odrešenje. Nato pa bomo prejeli še sveto obhajilo. Na VELIKO SOBOTO bo zjutraj blagoslov ognja – gobe. Zaradi časovne stiske bo popoldne ob 17h velikonočna vigilija združena z blagoslovom jedil. Letos vodim obrede na obeh župnijah, zato ne morem drugače. Sprejmite sporočilo z razumevanjem. V prihodnosti bo še težje. Vstajenjska maša z procesijo bo ob 8.30h (če bo vreme ugodno), sicer bo vse v cerkvi. Izkažite se in malo več darujte za cerkvene potrebe. Letos bi radi vsaj en del župnišča obnovili. Prosim za pomoč pri svetem tridnevju, kajti sam ne morem vsega narediti. Vsak dan prihajajte ključarji, saj vidite, da ni ministrantov. Prejeli boste tudi knjižico o gospodu zlatomašniku Antonu Krncu. Cena je 10€. Vredno jo je prebrati.

V veselju pričakujmo VELIKO NOČ.

Milan žpk

 

Oznanila 7. 4. 2019 – 14. 4. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam in k molitvi Križevega pota ob petkih in nedeljah. Če nam bo danes uspelo izvesti križev pot v naravi, bo res lepo doživetje, sicer se bo vse odvijalo v župnijski cerkvi na Dobrni. Stopamo v cvetni teden in v nedeljo bomo z butari, zelenjem, oljčnimi vejicami in drugim zelenjem  spremljali Jezusa na njegovi poti v Jeruzalem, kjer se bo začela njegova velikonočna skrivnost odrešenja. Letos bo stala velika butara Fantov iz Zavrha na stopnišču ob cerkvi. Pridružile se ji bodo butare župljanov iz zaselkov župnije Dobrna. V primeru lepega vremena bo blagoslov zelenja na stopnicah, če bo slabo vreme pa bo vse v cerkvi. Poslušali bomo poročilo o trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa ali Pasijin. Šolska mladina opravi ta teden sveto spoved, za starejše pa bo priložnost v nedeljo. Danes imate na voljo oljčne vejice za prihodnjo nedeljo. Pripravili so jih Salezijanci iz Celja in se priporočajo za kakšen dar. Nekaj jim bomo poslali od nedeljske nabirke. Zato danes iskrena hvala za vse darove. Zidarska dela na žup. cerkvi so zaključena, streha je pokrita z novim bobrovcem. Nekaj malega še morajo urediti. Obrisi nove barve so že vidni.Če bi nam bilo vreme naklonjeno, bi bilo ta teden vse izgotovljeno, sicer se bodo dela zamaknila. Žal ne moremo nič ukreniti. Nekaj starega bobrovca je na voljo in zainteresirani ga lahko dobite. Ves uničen je odpeljan v deponijo. Iskrena hvala Božnik Vikiju, Jerneju, Žerak Martinu in Flis Ivanu za sortiranje opeke, faranom iz Loke pa za odvoz opeke v deponijo. Ko bo vse urejeno nas čaka plačilo. O vsem bom točno poročal.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k svetim mašam. Stopamo v cvetni teden. Prihodnjo nedeljo  bo z vami gospod Reher Srečko, ki bo vodil bogoslužje ob 10h dopoldne. Kakor vsako leto bo blagoslov zelenja na običajnem mestu, nato sveta maša in poslušanje poročila o trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa ali Pasijon. V Velikem tednu bom jaz z vami vse dni Svetega Tridnevja. Na veliki četrtek bo sveta maša ob 17h, na veliki petek bodo obredi pravtako ob 17h, na Veliko soboto bo blagoslov ognja ob 7.45h zjutraj.  Velikonočna vigilija bo ob 17h združena z blagoslovom velikonočnih jedil. Na Veliko noč bo vstajenjska procesija in sveta maša ob 8.30h. Na veliko noč bo samo ena sveta maša. Po maši pa bo vaš velikonočni zajterk, kakor ga imate vsako leto, zato pripravite velikonočne dobrote za blagoslov. Ne gre drugače, zato sprejmite to sporočilo z razumevanjem. Vsako leto bo težje, ker bo manj duhovnikov in se bo potrebno  prilagajati nastajajočim razmeram. Na Veliko noč boste lahko prejeli knjižico z življenjepisom gospoda Krnca.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 31. 3. 2019 – 7. 4. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam in k molitvi Križevega pota ob petkih in nedeljah. Delo na župnijski cerkvi lepo napreduje. Zidarji imajo še nekaj malega za postoriti. Ta teden so na vrsti krovci, da bodo severno stran cerkvene strehe prekrili z novo kritino. Kakšna tretjina starega bobrovca bo še uporabna. Če se kdo od faranov zanima jo lahko dobi po “krščanski” ceni. Opeko bo potrebno na tleh sortirati. Neuporabna bo šla na deponijo, še uporabno pa lahko zainteresirani dobite. Nekaj jo bomo ohranili za prekritje strehe na župnišču. Tudi pleskarji: Kotnik Tonček, Jevnišek Karli in Rudi kotnik delajo pridno in vestno. V nedeljo bo že kaj videti. Vse gladke površine bodo barvane v zlatorumeni barvi, vsi ksimsi in pilastri pa v beli barvi. Vsi železni križi in zunanjost oknov je že zasčitena z barvo. Če bi bil ta teden lep, nam dela za naslednji teden ne bo veliko ostalo. Vse barve bomo dobili v SPEKTRU katerega lastnik je g. Drago Pirh. To so najkvalitetnejše in obstojne barve. V četrtek po večerni maši imamo zopet srečanje v veroučni učilnici ŽPS in KLJUČARJI, da se med drugim dogovorimo za sodelovanje v nedeljo pri izvedbi KRIŽEVEGA POTA od žup. cerkve k Sv. Miklavžu. V primeru lepega ali slabega vremena se zberemo v žup. cerkvi ob 16h. Če bo lepo vreme bomo pot nadaljevali, če bo deževalo pa bomo vse opravili v žup. cerkvi. Upajmo, da nam bo vreme naklonjeno. Poleg ostalih še posebno vabim starše birmancev in birmance in starše prvoobhajancev in prvoobhajance. Naredimo nekaj za svojo dušo, da bomo Veliko Noč lahko obhajali radostno in veselo. Reden verouk je za vse skupine. V nedeljo pa vam priporočim prvonedeljsko nabirko.

Molite za uspeh pri našem delu.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k svetim mašam. Knjižica o našem zlatomašniku je že natisnjena. Lahko jo boste dobili za Veliko Noč. Na voljo bo 50 knjižic. Prijavilo se vas je 25 župljanov. Gospod Krnc bo imel tukaj ZLATO mašo v nedeljo 18. avgusta ob 10h dopoldne. Potrebno bo pripraviti tudi skromno pogostitev in skromen dar za Zlatomašnika. O tem bomo še vse dorekli na sestankih ŽPS in  KLJUČARJEV. V juliju pa bo tudi lepa Joštova nedelja. Za cvetno nedeljo nam bodo Salezijanci pripravili dovolj ojčnih vejic, da boste imeli žegnan les doma. V nedeljo vam bom tudi sporočil glede praznovanja letošnje Velike Noči. Iščem pomoč, a neuspešno, ker bodo vsi duhovniki zasedeni, stari pa ne zmorejo.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 24. 3. 2019 – 31. 3. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam in k molitvi Križevega pota ob petkih in nedeljah. Jutri je praznik Gospodovo Oznanjenje Mariji. Lepo vabljeni k sv. mašam. V nedeljo prehajamo na poletni čas. Kazalce na uri premaknemo za eno uro naprej. Vse to bo trajalo do zadnje nedelje v oktobru. Letos na TIHO NEDELJO, to je  7. apria bomo imeli sveti križev pot v naravi, če bo le lepo vreme. Ob 16h bomo začeli v župnijski cerkvi in potem bomo nadaljevali proti podružni cerkvi  k Sv. Miklavžu in tam zaključili. Po tej  slovesnosti v cerkvi pa bomo imeli kratko druženje z skromno pogostitvijo. Pravočasno obveščam, da si boste čas rezervirali in se nam pridružili. Podoživljajmo to pot, ki jo je Jezus prehodil od dvorane Zadnje večerje pa vse do križanja na kalvariji in z položitvijo v grob. Vabim mlajše in starejše, da se nam pridružijo pa tudi družine z otroki. Bo ena lepa duhovna popestritev. Dela na župnijski cerkvi tečejo po programu. Ta teden bomo obnovili polovico strehe; severno senčno stran. Vsaj polovica opeke je poškodovana, zato bomo vso zamenjali z novo. Južna stran je zdrava. Če bo vreme ugodno, bodo dela zalkjučena do  Velike Noči, sicer se bo čas obnove podaljšal. Reden verouk je za vse skupine.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k svetim mašam. Jutri je praznik Gospodovo Oznanjenje Mariji. Lepo vabljeni k sveti maši. V nedeljo prehajamo na poletni čas. Kazalce na uri premaknemo za eno uro naprej. Tako bo potem do zadnje nedelje v oktobru, razen če se ne bodo drugače zmenili na evropski ravni.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 17. 3. 2019 – 24. 3. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam in k molitvi Križevega pota ob petkih in nedeljah. V torek je praznik Sv. Jožefa, zato lepo vabljeni k prazničnim sv. mašam. V nedeljo ob 11h bodo prepevale sestre in brat Jakob in po maši bodo zapeli še nekaj pesmi, saj 25. marca obhajamo Marijin praznik in bo sveta maša temu primerno v nedeljo oblikovana. Vabljeni k sveti maši v večjem številu. Veliko je bilo dela z “ruštanjem” cerkve. Sedaj se začne obnova postopoma. Letos še nismo imeli srečanja za ŽPS in KLJUČARJE, ker sem bil poškodovan. Zato v četrtek po večerni sv. maši lepo vabim na srečanje vse v veroučno učilnico, da začnemo in nadaljujemo z našimi pastoralnimi srečanji. Prosim, da se srečanja zanesljivo udeležite. Dali smo narediti novo okno za zakristijo pri sv. Miklavžu, hrastovo s termopan stekli. Plačal sem 500€. Staro okno je bilo preperelo in dotrajano. Postopoma bomo vsa okna zamenjali pri sv. Miklavžu. Šolska mladina ima reden verouk. Za prvo nedeljo ste darovali 381 €. Iskreno se zahvaljujem. Ravno toliko sem plačal položnice 15. marca.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k svetim mašam. Ta teden je več objavljenih sv. maš. Obhajamo tudi praznik Sv. Jožefa Jezusovega rednika. Sv. Jožef je priprošnjik za srečno zadnjo uro in za milostno sodbo božjo. Radi se mu proporočajmo.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 10. 3. 2019 – 17. 3. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam in k molitvi Križevega pota ob petkih in nedeljah. Do srede bo cerkev  poodrana. Nato začnemo s sanacijo vseh okenskih ksimsov, ker so v zelo slabem stanju. Ostrešje  župnijske cerkve bo temeljito pregladano, odstranjena bo vsa  poškodovana opeka in zamenjana z novo kolikor bo potrebno, nato pride cela fasada pobarvana na novo. Če nebo daljšega poslabšanja vremena bodo dela zaključena pred Veliko nočjo. Zato vam delo priporočam v molitev. Sprehajalci okoli cerkve naj bodo malo previdni, bodo pa tudi opozorila na vidnem mestu. Obnova zvonika pride na vrsto malo kasneje. Ta teden je verouk za vse skupine. V petek po večerni sveti maši vabim vse starše letošnjih birmancev na prvi sestanek v veroučno učilnico. Pogovoriti se moramo o stvareh, ki se dotikajo naše priprave na sveto birmo. Prosim vas  za zanesljivo udeležbo. Če lahko se prosim udeležite tudi molitve križevega pota.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. V soboto zvečer ob 18h sklicujem sestanek ŽPS, Ključarje in Gospodarski svet  v župnišče. Pred nami je praznovanje Velike noči, zlata maša g. Toneta Krnca in morebitna delna obnova nadstropja v župnišču. Prosim, da se sestanka udeležite vsi, ki ste zastoniki župnije in so vam župljani zaupali poslanstvo.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 3. 3. 2019 – 10. 3. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Iskreno se zahvaljujem za solidno udeležbo v Slomškovi dvorani preteklo nedeljo. Zaključili smo krog navadnih nedelj in sedaj stopa pred nas  POSTNI ČAS in priprava na VELIKO NOČ. Naj bo to čas milosti za vsakega izmed nas, da bomo mogli radostno in z očiščenimi srci obhajati velikonočne  praznike. Postni čas začnemo na PEPELNIČNO SREDO. Vse zdrave veže postava zdržka od mesa in mesnih jedil od 14.leta starosti do 60 leta starosti. Sicer leta niso pomembna, pomemben je naš iskreni namen, da se hočemo v teh 40. dneh telesno in duhovno očistiti. Zato naj bo postni čas za vse nas zdravilen in koristen. K temu naj pripomore iskrena molitev, post in dobra dela. Opravljali bomo tudi sveti  križev pot v župnijski cerkvi ob postnih petkih pred jutranjo ali večerno sveto mašo in redno ob nedeljah zjutraj ob pol sedmih pred sveto mašo. Priložnost bo tudi za sveto spoved. Vzemimo ta čas resno. Ta teden ima šolska mladina reden verouk, razen na pustni torek ni verouka. Ognjišče za marec si  vzemite naročniki. Iskreno se vam zahvaljujem za prvonedeljsko nabirko.

Želim vam lep in duhovno bogat  postni čas.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. Zaključili smo krog navadnih nedelj in sedaj stopa pred nas POSTNI ČAS in priprava na VELIKO NOČ. Naj bo to čas milosti za vsakega izmed nas, da bomo mogli radostno in z očiščenimi srci obhajati  velikonočne praznike. Postni čas začnemo na PEPELNIČNO SREDO. Vse zdrave veže postava zdržka od mesnih jedil od 14. leta starosti do 60. leta starosti. Sicer leta niso pomembna, pomemben je naš iskreni namen, da se hočemo v teh 40. dneh duhovno in telesno  očiščevati. Zato naj bo postni čas za nas vse zdravilen in koristen. K temu naj pripomore iskrena molitev, post in dobra dela. Vzemimo ta čas resno. Na pepelnično sredo bo sveta maša tukaj ob 16h za Mešl Marijo in Ignaca in pristopili bomo tudi k pepeljenju. Vabljeni v čimvečjem številu. V postnem času bo tudi priložnost za sveto spoved. Ognjišče za marec si vzemite naročniki. Danes iskrena hvala za darove.

Želim vam lep in duhovno bogat postni čas.

Milan žpk

 

Oznanila 24. 2. 2019 – 3. 3. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Še enkrat lepo in prisrčno vabljeni danes na ogled veseloigre “Zakonci stavkajo” Predstava je ob treh popoldne. Po predstavi se zadržite še nekaj trenutkov, da vam postrežemo z dobro kapljico. Igralce pa vabim na malico v župnišče. Šolska mladina začne z rednim veroukom ta teden. Dve nedelji pred postnim časom beremo pastirsko pismo slovenskih škofov. Pismo nosi  naslov VSEŽIVLJENJSKA  KATEHEZA. Radi prisluhnimo besedi naših škofov. Do velike noči pričakujemo tudi imenovanje novega celjskega škofa. Molimo za pravo izbiro. V petek obiskujem bolne in ostarele po župniji. Prihodnja nedelja je prva v mesecu marcu, zato vam iskreno priporočim nabirko za  lažje poslovanje župnije.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. Danes ob 15h je predstava veseloigre v Slomškovi dvorani na Dobrni, ki nosi naslov “ZAKONCI STAVKAJO”. Igrala bo dramska skupina iz Zgornje Ložnice pri Slovenski  Bistrici. Vstopnina je pet evrov. Po predstavi prejmete kozarček dobre kapljice iz moje kleti. Lepo vabljeni. Danes in prihodnjo nedeljo beremo pastirsko pismo slovenskih škofov, ki nosi naslov VSEŽIVLJENJSKA  KATEHEZA. Radi prisluhnimo našim škofom. Do Velike noči pričakujemo tudi imenovanje novega celjskega škofa. Molimo za pravo izbiro. V nedeljo vam tudi priporočim nedeljsko nabirko. Moramo nabaviti še kurilno olje za ogrevanje, da ga ne bo prej zmanjkalo. Imejte skrb za to. Ognjišče za marec že lahko dobite.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 17. 2. 2019 – 24. 2. 2019 Leto ”C”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. V sredo bo tudi pogreb rajnega Jevnišek Metoda iz Paroža. Danes pokopavamo tudi na Kozjaku rajno Ramšak Angelo. Pogreb in sveta maša bo ob 14h. Šolska mladina ima ta teden počitnice. Prihodnjo nedeljo res iskreno vabljeni na ogled veseloigre “ZAKONCI  STAVKAJO”. Čedalje manj je dramskih skupin, ki se še podstopijo takšnegga podviga. Zato je prav, da pridemo in podpremo njihov trud. Napolnite dvorano do zadnjega stola. Uradno ne pobirajo vstopnine, zato prispevamo prostovoljno pet evrov na osebo. Po predstavi vas bom nagradil z kozarčkom iz moje kleti. Z oznanili si vzemite tudi spremljevalni list, ki na kratko opiše vsebino igre, da veste za kaj gre. Veseli smo tako lepih februarskih dni, vendar je to malo prezgodaj. Čebelice že nabirajo cvetni prah. Zalega se začenja. Ko bo prišla pomlad bomo namestili cevni oder na župnijsko cerkev. Obnovili bomo fasado, obnovili okenske ksimse, ki tako razpadajo, zaščitili železne gitre na oknih in še marsikaj drugega postorili, da cerkev ohranimo za nadaljna desetletja. Sproti vas bom o vsem obveščal. Morda bi kdo še obnovil naročnino za verski tisk. Še vedno lahko to stori.

Želim vam božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k sveti maši. Zbiramo prednaročila za knjižico z poglobljenim življenjepisom bivšega župnika zlatomašnika Toneta Krnca. Danes se bomo še enkrat zbrali v naši župnijski cerkvi. Poslovili se bomo od rajne Ramšak Angele. Dočakala je visoko življensko starost. Radi se je bomo spominjali v molitvah. Radi darujmo za svete maše.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk