Oznanila 17. 9. 2017 – 24. 9. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Začeli smo z veroučno šolo. Učenci in učenke bodo prejeli veroučne pripomočke, učbenike in delovne zvezke. Prvi, drugi in tretji razred imajo samo delovne zvezke. Od četrtega razreda in do devetega si lahko dobijo učbenike od sošolcev in sošolk, delovne zvezke  pa dobijo pri nas, ki jih bomo poučevali. Cena učbenika je 8€ in cena delovnega zvezka je 4,50€. Nekaj pa  prispevajte starši tudi za ogrevanje. Za tiste učence, ki imajo verouk osmo uro in nimajo prevoza s kombijem pa jim prevoz omogočite, saj je to samo enkrat na teden. Prihodnjo nedeljo obhajamo Slomškovo nedeljo, zato bo slovesno pri Salezijancih v Celju, ki vodijo župnijo Slomšku posvečeno. Svete maše bodo ob 8h in 10h dopoldne. Naša župnijska KARITAS pa vabi vse starejše in invalidne osebe z spremljevalci na popoldansko romanje na Slomškovo Ponikvo v nedeljo 1. oktobra. Odhod avtobusa bo ob 14h iz parkirnega mesta. V župnijski cerkvi na Ponikvi bomo imeli ob 15h sveto mašo. Priložnost bo za sveto spoved in sveto maziljenje. Po maši  bomo obiskali še Slomškovo rojstno hišo na Slomu. Srečanje bomo zaključili v Dramljah, v gostišču pri Čater Danici in se lepo okrepčali. Vzemite si čas in združimo prijetno s koristnim. Prijave sprejemamo do polne zasedbe avtobusa. Pokličite na telefonski številki 031 290 070 ga. Kos Irena  in 051 259 453, ga. Marjana Dobovičnik. Prispevek je samo 5€.

Želim vam vse lepo.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k oznanjenim sv. mašam. V soboto po večerni sv. maši sklicujem sestanek ŽPS, KLJUČARJE, GOSPODARSKI SVET v župnišče. Zopet se je nabralo nekaj stvari o katerih se moramo skupaj pogovoriti in prejeli boste tudi priročnike za seje Župnijskega pastoralnega sveta. Pred nami je praznik VSEH SVETIH, Zahvalna nedelja, 80. rojstni dan gospoda Krnca. Pogovoriti se moram, kako bomo zbirali sredstva za obnovo fasade na župnijski cerkvi  in oddati moramo vloge za finančno pomoč občin in še se bo kaj našlo za pogovor. Sestanka se zanesljivo udeležite.

Želim vam vse dobro.

Milan žpk

 

Oznanila 10. 9. 2017 – 17. 9. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Ta teden začenjamo z veroučnimi srečanji. Urnik verouka je izpostavljen na oglasni deski pa vendar ga tudi tukaj posredujem. Prvi razred bo imel v tem šolskem letu verouk ob četrtkih ob 16h..Drugi B razred in tretji razred imata  verouk v ponedeljek 6. uro, sedmi razred pa srečanje v penedeljek 8.uro.V torek 7.uro imata verouk 5a 5b.V četrtek  imajo verouk 6.raz. šesto uro, 9.raz. sedmo uro in 8.raz. osmo uro.V petek imata veroučno srečanje 2raz. in 4.raz. peto uro.Starši ali zakoniti zastopniki učencev ne pozabite napisati celoletnega  opravičila in izjave za odsotnot od varstva vozačev ali podaljšanega bivanja, ker ima vaš otrok ali verouk ali kakšno drugo dejavnost. Vsi, ki bodo jutri prinesli v šolo to opravičilo, bodo celo šolsko leto nemoteno  opravljali to izvenšolsko dejavnost. Pomagajmo otrokom k njihovemu celostnemu razvoju tako na telesnem, duhovnem duševnem razvoju. Ljudje smo telesno duhovna bitja, zato moramo razvijati v sebi tudi to duhovno dimenzijo, da ne bomo postali podobni živalim, ki duhovnosti ne poznajo. Ko bomo imeli število vseh veroučencev po razredih, bomo nabavili učno gradivo. Nekaj malega pa boste starši prispevali tudi za ogravanje. Družino si vzemite naročniki.

Želim vam blagoslovljeno šolsko leto.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Tudi v tem tednu bosta dve sveti maši in vas lepo vabim,da se jih udeležite sorodniki, prijatelji in znanci in drugi župljani.

Naj vas spremlja božji blagoslov

 

Oznanila 3. 9. 2017 – 10. 9. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. V petek obhajamo praznik Marijinega rojstva ali Mali Šmaren. Lepo vabljeni k sveti maši. Ta teden še nebo verouka, pač pa z njim začnemo v ponedeljek 11. septembra. Zato sledijo navodila glede verouka. Starši, ali zakoniti zastopniki izpolnite izjavo, ki so jo učenci prinesli iz šole, da se strinjate z obiskom verouka vaših otrok. Navedli boste dan in uro verouka v tednu. To opravičilo velja za celo leto. Ta teden bom prejel tudi urnik verouka usklajen z šolskim urnikom in vam ga bom posredoval prihodnjo nedeljo. Tako bodo učenci in učenke v ponedeljek 11. septembra prinesli v šolo te vaše izjave, da bo potem verouk lahko nemoteno potekal. Vzemite stvar resno, saj gre za vaše otroke in vsi jim želimo celosten razvoj, tako na telesnem, duševnem in duhovnem področju. Ko bomo imeli število vseh veroukarjev, po razredih bomo takoj nabavili učbenike. Za prvi in drugi razred ostane nespremenjen, za tretji razred je novi učbenik “Kristjani praznujemo skupaj.” Za vse ostale razrede veljajo lanski učbeniki le delovni zvezek bodo dobili pri katehetu in katehistinji. Kdor nebo uspel dobiti učbenika od  višjega razreda pa bo oboje kupil pri meni ali pri katehistinjama. Letos sem naprosil za pomoč tudi gospo Verico Kravos, ki bo prevzela 4. in 5.razred. Tako bo gospa Herta Rošer poučevala prvi  in drugi razred, gospa Verica 4. in 5. razred, vse ostale skupine bom poučeval jaz. Prosim vas veroučenci in starši, pridite prihodnjo nedeljo k sveti maši, da začnemo to veroučno šolsko leto in se priporočimo Svetemu Duhu. Tednik Družina čaka na naročnike.

Iskrena hvala za nabirko.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Tudi v tem tednu bosta dve sveti maši in vas lepo vabim, da se jih udeležite, še zlasti v petek, ko obhajamo praznik Marijinega rojstva ali Mali šmaren. V soboto pa bo  sveta maša ob 11h dopoldne.

Želim vam obilo božjega blagoslova

Oznanila 27. 8. 2017 – 3. 9. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Tudi v tem tednu obhajamo prvi petek in prvo soboto, ko molimo tudi pred izpostavljenim Najsvetejšim in kličemo blagoslov na celo župnijo. V petek obiskujem bolne in ostarele .Družina in tudi Ognjišče za naročnike sta na voljo. Počitnice se zaključujejo in vrata osnovnih in srednjih šol se odpirajo. Zopet se veselimo tudi veroučnega šolskega leta, da otroke vzgajamo tudi v krščanski veri in jih pripravljamo na prejem  svetih zakramentov. Sveti krst, sveto obhajilo in sveta birma so neobhodno potrebni za uvajanje v krščansko vero. Zato čestitam vsem staršem, ki omogočate otrokom, da že od rane mladosti doživljajo vso lepoto krščanske vere in jo uresničujejo v ljubezni do Boga in bližnjega. Z veroukom bomo začeli takoj, ko se bodo urniki uskladili v šoli in se bo tudi našla kakšna prosta ura za verouk. Gospodu ravnatelju in vsem pedagoškim delavcem in delavkam na šoli se zahvaljujem za razumevanje in pomoč. V duhu medsebojnega razumevanja in spoštovanja rešujmo probleme, saj gre za dobrobit naših otrok in nas vseh, ki smo odgovorni za našo mladino in ji omogočimo celosten telesni, duševni in tudi duhovni razvoj. Več o verouku v prihodnjih oznanilih. V nedeljo vam iskreno priporočim prvonedeljsko nabirko. Ta teden bomo naročili še 3000l kurilnega olja in potem bomo imeli dovolj do spomladi.

Naj vas vse spremlja božji lagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Tudi v tem tednu bosta dve sveti maši in vas lepo vabim, da se jih udeležite, zlasti tisti, ki ste sveto mašo naročili in sorodniki. V nedeljo pa je prva nedelja v septembru in lepo naprošam za kakšen evro več, za tekoče poslovanje župnije. Mesečno je približno za 70€ položnic. Vesel pa bi bil, da bi lahko že kaj odnesel na Delavsko hranilnico za fasado župnijske cerkve. Za vsak dar iskrena hvala. Danes lahko dobite naročniki tudi Ognjišče za september. Vrata osnovnih in srednjih šol se v petek odpirajo na stežaj. Vsem osnovnošolcem in srednješolcem obeh spolov želim, da z veseljem začnejo in vztrajajo in da si nabirajo znanje za življenje. Ne pozabite tudi na duhovno rast, zato z veseljem prihajajte k nedeljski sveti maši in prejemajte sv. zakramente. Starši pa jih pri tem podpirajte in spodbujajte.

Vsem želim obilo božjega blagoslova.

Milan žpk

 

Oznanila 20. 8. 2017 – 27. 8. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam.Danes je sveta maša tudi pri Sv.Miklavžu.Lepo vabljeni.Iskreno se zahvaljujem za vse dobrote in dobro kapljico, ki ste jih namenili v torek za praznovanje.Ljudje so odhajali z izredno lepimi vtisi.Darovali ste tudi 600€ za tekoče poslovanje župnije.Tudi cerkvenemu pevskemu zboru iskrena hvala za lepo spremljanje procesije in svete maše.Tudi ministranti in nosilci neba so lepo sodelovali.Še enkrat vsem sodelujočim iskrena hvala.Tednik Družina čaka na naročnike.Želim vsem lep preostanek dopusta in počitnic.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k oznanjenim sv. mašam.Ker ni zaenkrat nič kaj posebnega, vam nimam kaj sporočiti, zato vam želim še lep preostanek dopusta in počitnic.

Milan žpk

Oznanila 13. 8. 2017 – 20. 8. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

V torek je za našo župnijo veliki praznik, saj obhajamo Marijino Vnebovzetje in naša župnijska cerkev je posvečena Mariji Vnebovzeti. Je tudi dela prost dan, zato vabim vas župljani in farane tudi od drugod, da se nam pridružijo. Slovesno somaševanje bo zjutraj ob 7h in nato ob 10h telovska procesija, peti evangeliji in blagoslovi z Najsvetejšim. Sveto mašo bo vodil in pridigal gospod prof. Srečko Reher, ki mi tudi čez leto pomaga ob različnih priložnostih. Tudi pri mašah se priporočim za praznično darovanje. Po slovesnosti v cerkvi pa se bomo pri cerkvi in župnišču družili ob dobrotah naših gospodinj in dobri kapljici naših vinogradnikov, sokove in druge napitke pa smo nabavili v trgovini. Suhomesnate izdelke lahko že jutri zvečer zrežete, da boste v torek hitreje pripravile obložene kruhke. Ostale dobrote pa prosim dostavite v torek do osme ure zjutraj, da vidimo z koliko dobrotami bomo razpolagali. Dekleta, fante, može in žene naprošam za postrežbo. Družino prejmete naročniki.

Želim vam vsem lepo praznovanje.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k oznanjenim sv. mašam. V torek je največji Marijin praznik: Njeno Vnebovzetje. Tukaj bo sveta maša popoldne ob 17h, ker imamo slovesnost dopoldne na Dobrni, kamor ste iskreno  vabljeni in potem tudi na pogostitev. V kolikor še niste nekateri prejeli zahvale in priznanja, lahko  prejmete po sveti maši. Ko nam je uspelo tako lepo obnoviti notranjost cerkve pa se začenjamo pripravljati na obnovo fasade, da bomo ob prihodnji lepi nedelji slavili tudi uspešen zaključek del na  fasadi. Potem bo cerkev za nekaj desetletij rešena pred propadanjem. Zato tudi za fasado prostovoljno darujte z takim veseljem, kot ste za obnovo notranjosti cerkve.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 6. 8. 2017 – 13. 8. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Bliža se naš farni praznik VNEBOVZETJE  DEVICE MARIJE in potrebno se bo nanj temeljito pripraviti, saj nas na ta dan obišče veliko ljudi od blizu in daleč. Dobrčani smo znani kot dobri gostitelji. Letos bova na ta praznik skupaj vodila telovsko procesijo in  obhajala slovesno sveto maša gospod Srečko Reher in jaz. Gospod Srečko bo vodil sveto mašo in tudi pridigal. Po slovesnosti v cerkvi se bomo potem zunaj veselili ob dobri kapljici in dobrotami, ki jih boste pripravile pridne gospodinje. Vinogradniki pa boste poskrbeli za dobro kapljico iz vaših kleti. Sam imam tudi pripravljeno dobro kapljico. Da bo na praznik vse potekalo kakor je treba sklicujem v četrtek po večerni sveti maši sestanek ŽPS, Ključarje in tudi predstavnico Društva Kmetic in predstavnika vinogradnikov, da se o vsem pogovorimo. Prosim za zanesljivo udeležbo. Danes je prva nedelja, zato trkam na dobroto vaših src za nabirko. Družina čaka na naročnike.

Želim vam vse lepo.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k oznanjenim sv. mašam. Župnijsko praznovanje je za nami. Uspelo nam je z skupnimi močmi napraviti nekaj lepega. Iskreno se zahvaljujem posameznikom in skupinam, da smo dali piko na i vsemu dogajanju. Zato v soboto iskreno vabim k sveti maši vse člane ŽPS, klučarje, oba člana gospodarskega sveta, potem predstavnike KUD Paški Kozjak in vse gospe, ki so sodelovale pri pogostitvi. Obenem vsi že omenjeni v nedeljo, da v soboto pridejo po zahvale in priznanja s strani  škofa dr.Lipovšeka. V mežnariji  bomo po maši skupaj sedli, nazdravili se malo poveselili in izmenjali vtise na vse veliko delo, ki smo ga opravili. Prihodnje leto nas čaka prav tako veliki projekt fasada župnijske cerkve. Samo skupaj smo močni in da smo solidarni drug z drugim, da si znamo povedati vse na lep in obziren način, da nobeden nobenemu nič ne zameri. Taki ljudje so veliki. Sedaj imamo vse stroške v zvezi z obnovo notranjosti cerkve poravnane. Na hranilnici je ostalo še 1900€. V nedeljo so udeleženci darovali 1055€. Iskrena hvala. Za avgust prejmete naročniki Ognjišče. Sedaj, ko imamo tako lepo svetišče, vas vabim, da se radi udeležujte sv. maš ob sobotah in nedeljah in tudi radi po svojih močeh prispevajte za fasado. Iskali bomo tudi ZLATE IN SREBRNE BOTRE. Pa o tem več v prihodnjih nedeljah.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 30. 7. 2017 – 6. 8. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Danes je izjemoma sv. maša dopoldne ob 10h zaradi popoldanske slovesnosti na Paškem Kozjaku. Iskreno in prisrčno vabljeni tudi spoštovani župljani iz Dobrne. Lepo vabljeni tudi k delavniškim sv. mašam in še zlasti na prvi četrtek, prvi petek in prvo soboto. V petek je prvi petek, zato obiskujem bolne in ostarele. V nedeljo je slovesen praznik Jezusove spremenitve na gori in je tudi prva nedelja v mesecu. Trkam na dobroto vaših src in vam priporočim prvonedeljsko nabirko. Danes vas čaka tednik Družina in Ognjišče za mesec avgust.

Želim vam lepe dopustniške dneve.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k oznanjenim sv. mašam. Kakor ste se lahko danes sami prepričali, nam je uspelo notranjost cerkve kar dobro prenoviti. Temeljito je prenovljen kamniti tlak. Sredstva za to delo nam je prispevala Občina Velenje. Delo so izvedli možje in fantje z Avberšek Jožetom na čelu. Gospod Bojan Vrečer je kamen spoliral in zaščitil s posebno snovjo. Klopi je temeljito prenovil g. Ravnak Marko iz Vojnika in jim podaljšal življensko dobo za nadaljnih sto let. Stene, ksimse in strop so polepšali gospodje Kotnik Tonček, Smrečnik Franci in Jevnišek Karli. Vso barvo za pleskanje cerkve in za impregnacijo klopi je sponzoriral gospod Drago Pirh. Elektriko in vse luči je postavil na svoje mesto g.Pavli Žužek. Novo vrhunsko ozvočenje nam je usposobil g. Milan Kukolj. Že kar nekaj let pa sta pridno in neumorno  restavrirala Marijin in Jožefov oltar gospoda Avberšek Ivan in Javornik Stanko ob strokovni pomoči gospoda Legan Miha iz Žužemberga. Obnovljen je tudi misijonski križ in Božji grob in še nešteto drugih stvari, da je notranjost cerkve dobila takšno podobo. Tudi postaje križevega pota smo temeljito očistili in jih postavili na svoje mesto. Za vsem tem delom pa stoji preko 50 darovalcev, ki so prostovoljno darovali za kritje vseh teh stroškov, ki jih ni bilo malo. Veliki delež pri vsem tem delu ima tudi bivši g. župnik Anton Krnc. V šolski dvorani bo danes večina darovalcev prejela zahvalo in priznanje. Nekateri pa boste priznanja in zahvale prejeli v nedeljo 13. avgusta. Res Bogu hvala in vam dobri in plemeniti ljudje in vam velemožje iz naših Občin, ki imata posluh in razumevanje za naše potrebe.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 23. 7. 2017 – 30. 7. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. Danes vam bom pri obeh sv. mašah blagoslovil vaše avtomobile in bomo molili za srečno vožnjo brez nezgod. Od nedeljske nabirke bomo nekaj darovali za naše misijonarje, da si bodo lažje kupili kakšno prevozno sredstvo, da bodo lažje prihajali k ljudem, ki jim oznanjajo veselo sporočilo. V nedeljo vas pa iskreno vabim na Kozjak, ko bomo praznovali Joštovo nedeljo. Slovesnost bo vodil ob 16h celjski škof dr. Stanislav Lipovšek z duhovniki. Blagoslovil bo obnovitvena dela v notranjosti župnijske cerkve. Nato se bomo po maši veselii v dvorani osnovne šole in škof bo razdelil zahvale in priznanje zaslužnim, ki so pomagali, da nam je uspelo narediti tako veliki projekt. Zato vzemite si čas in se nam pridružite, ne bo vam žal. V nedeljo bo zato druga sv. maša tukaj na Dobrni ob 10h. Družina čaka na naročnike.

Naj vas vse spremlja božji blagoslov.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k oznanjenim sv. mašam. Klopi bodo do torka vse nameščene. Mogoče mi jih bo uspelo do nedelje še tapecirati, če ne pa takoj naslednji teden. V četrtek bo sveta maša že v župnijski cerkvi. In potem tudi v soboto. Veselimo se v nedeljo srečanja s škofom, župani, duhovniki, vsemi izvajalci del, vsemi dobrotniki in vsem božjim ljudstvom, ki bodo prišli od blizu in daleč. Blagoslov bo takoj na začetku svete maše, na koncu pa blagoslov z najsvetejšim. Po slovesnosti v cerkvi se bomo preselili v dvorano osnovne šole, kjer se bomo ob dobrotah veselili, prisluhnili lepemu petju in razdelili priznanja in zahvale najzaslužnejšim. Delili bomo tudi razglednice z obnovljeno notranjostjo. Razgrnil bom tudi načrt za delo prihodnje leto, namreč obnova fasade na župnijski cerkvi. Tako bomo cerkev rešili pred propadanjem, ker je fasada že vidno načeta. Zato priznanja in zahvale so obenem  nova iskrena prošnja tem dobrotnikom in tudi drugim, da mi priskočijo na pomoč, da bo cerkev obnovljena in sčasoma tudi župnišče. Moramo nadoknaditi zamujeno. Nakup praznih gozdov nam nič ne koristi, ko pa  stavbe pred našimi propadajo. Včeraj zvečer smo vse dorekli z odgovornimi, da bo v nedeljo vse potekalo tako, da bomo vsi zadovoljni in Bog počeščen.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk

 

Oznanila 16. 7. 2017 – 23. 7. 2017 Leto ”A”

Preberi več  | Ni komentarjev

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE  DOBRNA

Lepo vabljeni k delavniškim sv. mašam. V torek je za našo župnijo dan vednega češčenja Sv. Rešnjega telesa in Krvi. V imenu cele škofije bomo nekaj ur v tem dnevu častili Jezusa in se mu zahvaljevali za navzočnost med nami pod podobama kruha in vina. Radi prihajajte k češčenju in sv. mašam. Po deseti sv. maši bomo zaključili in zopet nadaljevali ob 17h do večerne sv. maše, ko bo sledil blagoslov in sveta maša. Prihodnjo nedeljo je Krištofova nedelja. Po sveti maši bo sledil blagoslov vozil in molitev za srečno vožnjo. Družina čaka na naročnike.

Želim vam vse lepo in iskreno pozdravljam.

Vaš Milan žpk

 

DRAGI ŽUPLJANI ŽUPNIJE SV. JOŠT NA KOZJAKU

Lepo vabljeni k oznanjenim sv. mašam. Še 14 dni nas loči od praznovanja Lepe nedelje, ko bomo praznovali zunanjo slovesnost Sv. Jošta. Slovesnost bo popoldne ob 16h, ko bo tudi manj vroče. Naš škof ne more prej, ker mora sprejeti rusko delegacijo, ko pridejo na Vršič k ruski kapelici se pokloniti ruskim vojakom in drugim žrtvam, ki jih je zasul plaz ko so gradili cesto čez Vršič med prvo svetovno vojno. Škof mi je zagotovil, da bo prišel pravočasno. Procesije ne bo, bo pa slovesna sv. maša združena z blagoslovom obnovljene cerkve Sv. Jošta in blagoslov z najsvetejšim in zahvalna pesem. Po maši se bomo preselili v telovadnico šole tam nadaljevali s prijetnim druženjem ob odojku in dobri kapljici in drugih dobrotah župljanov in razdelitvi pisnih zahval vsem, ki so kakor koli pripomogli k tako uspešnemu zaključku del pri obnovi notranjosti župnijske cerkve. Nedeljsko popoldne si rezervirajte, da ga združite z prijetnim in koristnim in povabite svoje sorodnike, prijatelje  in znance in jih seznanite s tem, da je slovesnost popoldne ob 16h. Tudi vabljeni župljani in župniki sosednjih župnij. Klopi v cerkvi se bodo začele nameščati v soboto. Verjetno bomo nekaj klopi pripeljali že v petek popoldne. Izvajalec del g. Marko Ravnak naproša vsaj šest močnih mož in fantov, za pomoč. S klopmi bo potrebno zelo previdno, da se ne bodo poškodovale. V soboto po večerni maši zopet naprošam za sestanek, da vse dorečemo glede praznovanja in pogostitve, da se dogovorimo za kaj bo kdo odgovoren. Prosim za zanesljivo udeležbo.

Naj vas spremlja božji blagoslov.

Milan žpk